"Mali głogowianie - wielka sprawa"

17 grudnia w PWSZ w Głogowie, odbyło się podsumowanie projektu zorganizowanego przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej "Prowadzenie lekcji regionalizmu w szkołach" pod nazwą "Mali głogowianie - wielka sprawa". 
 
Projekt skierowany był do uczniów klas V szkół podstawowych. 
 
Projekt realizowany był w czterech formach:
1. Wycieczki po Starym Mieście, objaśniających "Z czego składa się miasto?".
2. Warsztatów:
- szycie;
- wyklejanie strojów z czasów minionych;
- ćwiczenia z kaligrafii;
- liczenie dawnymi metodami;
- wypiekanie grosza głogowskiego;
- impreza sportowo- rekreacyjna turniej klas "Bieg przez historię Głogowa".
4. Wieloetapowy konkurs regionalistycznej wiedzy historycznej "Głogów to moje miasto".
 
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zadaniach, spotkaniach, wycieczkach wynikających z projektu. 
 
Koordynator projektu: Anna Woźniak