"Trzymaj formę!" w SP 10 rok szkolny 2019/2020

Kolejna edycja programu „Trzymaj Formę!” została zrealizowana w naszej szkole. Pomimo utrudnionych warunków, udało się nam zrealizować w rko szkolnym 2019/2020 zadania tego ogólnopolskiego programu edukacyjnego, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do zdrowego odżywiania oraz zwiększenia aktywności fizycznej. Nasi uczniowie wykazali duże zainteresowanie zadaniami realizowanymi w ramach programu, które opracowali i przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego SP 10. Przedstawiamy działania, które zostały podjęte dla zachęcenia naszych uczniów do prozdrowotnego stylu życia: W ramach realizacji projektu na terenie szkoły podjęto następujące działania:

 • „SPOTKANIE Z MISTRZEM” – alternatywna lekcja lekkiej atletyki ze sportowcem, lekkoatletą, trójskoczkiem Adrianem Olszewskim dla uczniów klas IV- V. Uczniowie mieli okazję usłyszeć o pasji sportowca, znaczeniu uprawiania lekkiej atletyki w życiu człowieka oraz uczestniczyć w zajęciach na bieżni lekkoatletycznej.
 • „ALTERNATYWNA LEKCJA WF” – jak sport można połączyć  z technologią. Lekcja prowadzona pod okiem lekkoatletyki Moniki Pyrek. Uczniowie klas IV-VI mieli okazję wykonać zadania wirtualne i symulacyjne, które łączyły sport i nowe technologie.
 • Organizacja międzynarodowego dnia „Bicia Rekordów” dla uczniów klas IV-VIII (12.11.2019 r.). Podczas przerw 20 minutowych na sali gimnastycznej nauczyciele wf zorganizowali stacje sportowe, na których  uczniowie mogli samodzielnie sprawdzić poziom swoich umiejętności oraz zdolności motorycznych. Najlepsze wyniki umieszczono na tablicy przy sali gimnastycznej.
 • Akcja „Zdrowa Kanapka” przygotowana przez klasę 5 g. Akcja miała na celu zachęcić uczniów naszej szkoły do spożywania zdrowego śniadania. Uczniowie na zajęciach kreatywnych przygotowali zdrowe kanpaki, którymi poczęstowali uczniów oraz pracowników szkoły (20.01.2020 r.)
 • Badanie BMI na lekcjach wychowania fizycznego w klasach V-VIII. Uczniowie samodzielnie dokonywali pomiarów mierzenia wzrostu i ważenia oraz obliczeń za pomocą wzoru własnego BMI.
 • Uczniowie klas III – VIII uczestniczyli w zajęciach sportowo-rekreacyjnych prowadzonych w ramach SKS oraz programu SKS Dolny Śląsk w czasie pozalekcyjnym. W ten sposób doskonalili poziom sprawności fizycznej oraz umiejętności w zakresie różnych dyscyplin sportowych : pływanie, tenis stołowy, piłka ręczna, koszykówka, mini piłka siatkowa.
 • Uczniowie klas III – VIII mieli okazję zaprezentować się w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych z : pływania, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, piłki ręcznej, koszykówki, mini piłki siatkowej.
 • Organizowanie lekcji wychowania fizycznego przez nauczycieli wf o tematyce prozdrowotnej : zdrowe odżywianie, zasady zdrowego stylu życia, znaczenie aktywności fizycznej, wartość kaloryczna posiłków, bilans kaloryczny ucznia, itp. (okres zdalnego nauczania)
 • Uczniowie klas III- VIII wykonali plakaty „Talerze Zdrowia”, „Zdrowy styl życia” oraz zapisali własne „Zasady Zdrowego stylu życia” promujące zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną (okres zdalnego nauczania)
 • Uczniowie klas V-VI opracowali krzyżówki z hasłem „ZDROWIE”, które miały dotyczyć promowania zdrowego stylu życia (okres zdalnego nauczania)
 • Uczniowie klas IV-VI wykonali samodzielnie skomponowane zdrowe posiłki – śniadania, obiady, kolacje, koktajle (okres zdalnego nauczania)

Nauczyciele wychowania fizycznego

zdjęcia w galerii (kliknij tutaj)