Informacja dla rodziców klas pierwszych

Informujemy, że w dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie klas pierwszych będą odbierani od rodzica/opiekuna w szatni przez wychowawcę. Bardzo prosimy aby z każdym uczniem był tylko jeden rodzic/opiekun. Obowiązuje reżim sanitarny (maseczka zakrywająca usta i nos).