Akcja Charytatywna Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski SP 10 odpowiedział na prośbę głogowskiego Stowarzyszenia ”Otwarte Drzwi”, które jest inicjatorem akcji charytatywnej polegającej na zbiórce żywności długoterminowej oraz środków czystości dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Głogowa, osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych. Przedstawiciele SU i opiekunowie przez ostatnie dwa tygodnie zachęcali uczniów i  ich rodziców do wsparcia akcji. Udało się!!!  Poraz kolejny uczniowie SP 10  i ich rodziny pokazali, że chętnie służą pomocą!!! Dziękujemy za wsparcie w imieniu Samorządu Uczniowskiego i Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”!!!

Opiekunowie SU: J.Ołowek, S. Szczeblewska