VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia - certyfikat