Zajęcia warsztatowe w 5e

9 lutego 2018 r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy 5e, których tematem było zjawisko cyberprzemocy. Pani Ania Mazurkiewicz z MCWR poprzez zadania aktywizujące uświadamiała uczniów czym jest hejt, jakie są jego skutki i jakie emocje towarzyszą temu zjawisku. Natomiast asp. Łukasz Szuwikowski z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej opowiadał o cyberprzemocy nie tylko w kontekście konsekwencji prawnych, ale za pomocą przykładów usiłował uzmysłowić uczniom skalę i istotę tego zjawiska - zwłaszcza jeżeli chodzi o skutki dla ofiar cyberagresji.

Dziękujemy pani Ani i panu Łukaszowi za mądre słowa!

Pedagog szkolny Ilona Wronowska

zdjęcia w galerii