❤️❤️„WALENTYNKI NA SPORTOWO”❤️❤️

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

W Szkole Podstawowej nr 10 aktywizujemy ruchowo naszych uczniów. Stąd kolejne pomysły na imprezy sportowo-rekreacyjne w naszej szkole. ❤️Dnia 14 lutego nauczyciele wychowania fizycznego we współpracy z Samorządem Uczniowskim zorganizowali „Walentynkowy Turniej Piłki Ręcznej – TURNIEJ PRZYJAŹNI”. 
W turnieju rywalizowały klasy szóste. Każdą klasę reprezentował zespół mieszany, złożony z pięciu dziewczynek i pięciu chłopców. ❤️Wszystkie klasy specjalnie przygotowały się do udziału w turnieju : przygotowano stroje i makijaże walentynkowe oraz plakaty z hasłami propagującymi zasadę „fair play”. Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”, a w przerwach między meczami przeprowadzono dwa konkursy dla dzielnych kibiców. Pierwszy konkurs dotyczył celności rzutu z dużej odległości do pustej bramki, a drugi konkurs to turniej rzutów karnych na bramkę, której bronił nauczyciel wychowania fizycznego p. Tadeusz Pyszka.

„WALENTYNKOWYM KRÓLEM CELNOŚCI” został ❤️Maciej Ślusarczyk z klasy 6 B, a „WALENTYNKOWĄ KRÓLOWĄ RZUTÓW KARNYCH” została ❤️Amelia Cieśla z klasy 6 D.

Uczniowie klas szóstych spisali się dziś na medal !!! Super przygotowali się do udziału w turnieju, fantastycznie i „fair play” zagrali oraz sportowo kibiocwali !!! Nie wynik był dziś najważniejszy, lecz integracja klas i dobra zabawa !!!

A wyniki turnieju są następujące :
1 miejsce – klasa 6 D
2 miejsce – klasa 6 C
3 miejsce – klasa 6 B
4 miejsce – klasa 6 A

„WALENTYNKOWĄ KRÓLOWĄ STRZELCÓW” została ❤️ Oliwia Potyrała z klasy 6 C, a „WALENTYNKOWYM KRÓLEM STRZELCÓW” został ❤️Szymon Piekarski z klasy 6 D.

Gratulujemy wszystkim uczniom klas szóstych.


Organizatorzy ❤️❤️❤️
A.Gostyńska, T. Pyszka, S. Szczeblewska
Samorząd Uczniowski