„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE” – PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SP 10

Szkoła Podstawowa nr 10 przystąpiła do programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, który adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Program koordynowany jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.  Zdaniem autorów, wdrażanie programów profilaktyki palenia papierosów powinno odbywać się jak najwcześniej, ponieważ w tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa.

Cele programu:

 1. Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.
 2. Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
 3. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
 4. Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
 5. Integracja grupy.
 6. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych trudnych i stresujących sytuacjach.
 7. Umocnienie poczucia własnej wartości wśród uczniów.
 8. Kształtowanie umiejętności niezbędnych w kontaktach interpersonalnych.

W Szkole Podstawowej nr 10 program został zrealizowany na lekcjach wychowania fizycznego. Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w następujących działaniach:

 1. Warsztaty (pogadanka, dyskusja, burza mózgów) podczas, których uczniowie szukali odpowiedzi na pytania: Dlaczego dorośli i dzieci sięgają po papierosy ? Kto lub co ma wpływ na decyzję o podjęciu palenia? Skutki palenia papierosów – fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne?
 2. Projekcja filmu „Nikotyna legalny narkotyk”.
 3. Plakaty na temat szkodliwości palenia papierosów.
 4. Gazetka ścienna.

W ramach realizacji programu wystosowano „List do Rodziców”, w którym informuje sięo zagrożeniach jakie niesie palenie papierosów.

Opracowały: A. Gostyńska, S. Szczeblewska