„Trzymaj Formę!” w SP 10 - 2018

Szkoła Podstawowa nr 10 kolejny raz przystąpiła do realizacji działań ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Trzymaj Formę!”, którego koordynatorem jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie. Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie udowodnili, że nie są im obce zasady zdrowego stylu życia. Bardzo chętnie uczestniczą w wielu konkursach, turniejach, imprezach i zawodach sportowych. Aktywnie spędzają czas pozalekcyjny poprzez udział w pozaszkolnych oraz klubowych zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Uczniowie SP 10 biorą udział w akcjach promujacych zdrowe odżywianie. W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski w ramach realizacji założeń projektu "Trzymaj Formę!” podjął następujące działania:

  • Aktywne przerwy – zajęcia rekreacyjne i sportowe podczas przerw obiadowych na korytarzach szkolnych oraz na świeżymn powietrzu (konkurencje zwinnościowe, skoki przez gumę, nauka skoów przez kabel)
  • Badanie BMI wśród uczniów naszej szkoły
  • Tutrniej Mninisiatkówki Mikst Klas Szóstych
  • "Talerze Zdrowia” – prace plastyczne wykonane przez klasy czwarte na lekcjach wychowania fizycznego
  • „Piramidy Zdrowia” – prace plastyczne wytkonane przez klasy piąte na godzinach wychowawczych
  • "Lapbook zdrowego stylu życia” – prace plastyczne wykonane przez klasy szóste i klasę siódmą na godzinach wychowawczych.

Dziękujemy uczniom naszej szkoły, nauczycielom wychowania fizycznego, wychowawcom klas za zaangażowanie i wsparcie Samorządu Uczniowskiego w realizacji działań "Trzymaj Fromę!”.

Opiekunowie SU

S. Szczeblewska, J. Ołówek

zjęcia w galerii (kliknij tutaj)