Otrzymaliśmy tytuł SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w realizacji Projektu Szkoła Młodych Patriotów, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie.

Cel projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. Uczniowie poprzez podejmowane zadania, poznawała nie tylko sylwetki i czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim szukała odpowiedzi na jakich wartościach dzisiaj, powinno budować się postawy patriotyczne.

Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu, na podstawie sprawozdań oraz protokołów konkursów wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów. W nagrodę za 100% wykonie zadań projektowych, otrzymaliśmy tytuł: "SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW". 

Do wykonania uczniowie mieli zadania:

Zadanie 2.

Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Zadanie 3.

Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Zadanie 4.

Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Zadanie 5.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Zadanie 6.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Zadanie 7.

Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

W czasie realizacji projektu uczestniczyliśmy także w uroczystościach i akademiach upamiętniających ważne wydarzenia z naszej historii.

Szkolnym koordynatorem projektu była pani mgr Anna Woźniak, którą wspierali nauczyciele naszej szkoły.

Zapraszam do galerii zdjęć z poszczególnych zadań.