Dodatkowy dzień wolny

12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.

W tym dniu nie ma obiadów.