"100 – lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę” na sportowo w SP 10!

Dnia 8 listopada w Szkole Podstawowej nr 10 im. M. Kopernika w Głogowie nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali Turniej Koszykówki Klas Szóstych z okazji „100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Głównym celem tej imprezy sportowo- rekreacyjnej było : uczczenie ważnego wydarzenia historycznego, propagowanie wartości patriotycznych, poszanowania symboli narodowych poprzez udział uczniów w wydarzeniu sportowym, propagowanie zachowań prozdrowotnych oraz rywalizacji „fair play” wśród uczniów klas szóstych oraz integracja międzyklasowa. W zabawie wzięło udział pięć klas szóstych, które oprócz rywalizacji na parkiecie miały do wykonania również inne zadania – rozwiązanie krzyżówki patriotycznej oraz ułożenie z puzzli godła narodowego. Turniej koszykówki rozegrano systemem „każdy z każdym”, dwa razy po 8 minut – w pierwszej połowie grały reprezentacje dziewcząt, a w drugiej reprezentacje chłopców. Wszyscy uczestnicy zabawy rozpoczęli turniej odśpiewaniem hymnu narodowego, a ubrani byli w barwy narodowe biało-czerwone. Rywalizacja przebiegała w atmosferze rywalizacji „fair play” i głośnego, sportowego dopingu.

Oto wyniki rywalizacji :
1 miejsce – klasa 6 A
2 miejsce – klasa 6 B
3 miejsce – klasa 6 C
4 miejsce – klasa 6 E
5 miejsce – klasa 6 D

Tytuł „Najlepiej rzucającej zawodniczki” z wynikiem 18 punktów zdobyła uczennica klasy 6 c – Martyna Dauer, a tytuł ”Najlepiej rzucającego zawodnika” z wynikiem 32 punktów uczeń klasy 6 a – Maciej Kurzawski. Serdecznie gratulujemy !

Klasy i wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i słodycze, a najlepsze trzy drużyny – pamiątkowe medale.

Organizatorzy 
A. Gostyńska, S. Szczeblewska, T. Pyszka

zdjęcia na fb  (kliknij tutaj)