WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2019

Jak co roku uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 10 przyłączyli się do zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrano 734, 51 złotych. Kwota ta została wpłacona do głównego sztabu WOŚP w Głogowie w Miejskim Ośrodku Kultury. Oficjalne potwierdzenie uczestnictwa w akcji oraz wpłacenia zebranych pieniędzy znajduje się na stronie internetowej MOK – u. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w zbiórce.

organizator Krzysztof Jaskuła