Szkolny Konkurs Ortograficzny 2019

Polska ortografia nie należy do najłatwiejszych. Wydaje się jednak, że dla uczestników Szkolnego Konkursu Ortograficznego zawiłości rodzimej ortografii stanowią raczej ciekawe wyzwanie aniżeli poważny problem. Szkolny Konkurs Ortograficzny w tym roku odbył się 12 marca. W konkursie wzięło udział 28 uczestników z klas 4-8. Celem konkursu było:

          ·           zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy na temat polskiej ortografii;

          ·           rozbudzenie w uczniach potrzeby starannego i poprawnego pisania;

          ·           utrwalenie nawyku stosowania zasad ortograficznych;

          ·           podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych.

 

Laureatami konkursu na poszczególnych poziomach zostali:

W klasach czwartych I miejsce zajęła Hanna Babirecka z kl. 4b;

W klasach piątych I miejsce uzyskał Mateusz Rup z kl. 5a;

Wyróżnienie otrzymał Alan Kostrzewa z kl. 4g.

Wśród uczniów klas starszych tj. 6-8 najlepsza okazała się Kaja Salczyńska z kl.7a. Wyróżnienie uzyskała natomiast uczennica kl. 8a- Jagoda Margas.

 

Opiekunowie konkursu: Marzena Rokaszewicz, Joanna Pytel