"SZKOŁA PAMIĘTA"

"Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań” – napisał w liście do dyrektorów szkół Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, zapraszając do udziału w akcji.
 

Z wielkim zaangażowaniem Samorząd Uczniowski, kółko historyczne, klasa 5g i klasy 1-3,  w środę 30 października włączyły się do akcji. Sprzątając na cmentarzu w Brzostowie zaniedbane groby i zapalając światełka pamięci oddaliśmy cześć tym, którym zawdzięczamy wiele, miłość i wolność.

Anna Cywińska

Anna Woźniak

Sylwia Szczeblewska

Beata Dobies-Zalewska