"Pomoc mierzona kilogramami"

Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Pomoc mierzona kilogramami” zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Akcja dotyczyła zbiórki żywności długoterminowej na rzecz społeczności lokalnej poprzez zaopatrzenie społecznych lodówek.

W dniu 17 października 2019 r. szkolni Wolontariusze brali udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, które odbyły się na placu targowym przy Wałach Chrobrego. Nasi uczniowie w sumie przynieśli 104 kg różnych artykułów spożywczych. 

         Serdecznie dziękujemy dzieciom oraz rodzicom zaangażowanym w akcję!         

 Opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariuszy

I. Wronowska

A. Marynik        

zdjęcia w galerii (kliknij tutaj)