"ARCHIPELAG SKARBÓW"

We wrześniu br. w naszej szkole realizowany był program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. W ramach programu odbył się cykl spotkań:

- 10 września br. – spotkanie dla rodziców, podczas którego trener podkreślał znaczącą rolę rodzica w kształtowaniu szczęśliwego życia dziecka,

- 11 września br. – treści programu objęły grono pedagogiczne,

- w dniach 12-13 września br. – uczniowie 8a brali udział w warsztatach, prowadzonych przez trenerów w formie multimedialnego show.

Treści programu odwoływały się do szczęścia w życiu osobistym, miłości i seksualności w kontekście dojrzałego i trwałego związku, elementów komunikacji, zachowań agresywnych i asertywności. Tematyka warsztatów ukierunkowana była na osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie działania czynników chroniących tj. więź z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pozytywnymi dorosłymi oraz utożsamianie się z własnym system wartości (religijnym lub świeckim). Uczestniczenie uczniów w programie miało za cel chronić ich przed negatywnym wpływem przebywania w środowisku osób, które sięgają po substancje psychoaktywne (alkohol i narkotyki). 

Pedagog szkolny – I.Wronowska

Wychowawca klasy 8a – W.Kornacka

zdjęcia w galerii (kliknij tutaj)