Dbamy o bezpieczeństwo: warsztaty "Bezpieczna przerwa"

W listopadzie w ramach działań SU uczniowie klasy 8 i 5 przeprowadzili warsztaty "Bezpieczna przerwa", które były skierowane do nowych członków społeczności uczniowskiej: klas 1a i 1b. Pierwszoklasiści obejrzeli dwie scenki przedstawiające różne zachowania uczniów podczas przerw, ich zadaniem było nazwanie tych zachowań i określenie które z nich są prawidłowe, a które niewłaściwe.  Pierwszaki doskonale sobie poradziły z tym zadaniem,czego efektem było stworzenie dwóch plakatów: bezpieczna  i niebezpieczna przerwa. Zasady ustalone przez uczniów zostały zawieszone w klasach, by każdego dnia uczniowie o nich pamiętali.
Warsztaty zostały przeprowadzone pod opieką pań: A.Cywińskiej i E.Warmowskiej