POWIATOWY KONKURS LITERACKI "MÓJ PRZYJACIEL PIES"

18 czerwca ogłoszono wyniki Powiatowego konkursu literackiego "Mój przyjaciel pies".

Uczennica klasy 6 a – Kinga Lewicka – zajęła II miejsce, a uczennica klasy 6 c – Amelia Rudzka – III miejsce. Nagrodzone prace zostały napisane pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego – pani Marzeny Rokaszewicz i pana Krzysztofa Jaskuły.

MIEJSKI KONKURS "O LITERACKI PĄCZEK ZŁOTEGO GŁOGU"

10 czerwca ogłoszono wyniki Miejskiego konkursu "O literacki pączek złotego głogu".

W konkursie udział wzięło kilkudziesięciu uczniów z różnych szkół głogowskich. Drugie miejsce zajęła Kinga Lewicka z klasy 6a. Uczennica została przygotowana do konkursu przez nauczyciela języka polskiego – Krzysztofa Jaskułę.

POWIATOWY KONKURS O POLSKICH LAUREATACH NAGRODY NOBLA

29 maja w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Powiatowy konkurs o polskich laureatach Nagrody Nobla. Szkołę Podstawową nr 10 reprezentowały uczennice z klasy 6 a – Kinga Lewicka i Julia Zarubajko. Uczennice zajęły drugie miejsce. Opiekunem uczennic był Krzysztof Jaskuła.

WIZYTA UCZNIÓW SP 10 W RATUSZU

Dnia 12 czerwca głogowski Ratusz należał do dzieci ze szkół podstawowych. Najpierw klasy I, II i III spotkały się z radnymi i przewodniczącym Rady Miejskiej. Potem 3-osobowe grupy uczniów reprezentujące wszystkie samorządy uczniowskie szkół podstawowych kl. IV-VI uczestniczyły w sesji, której głównym celem było złożenie propozycji projektów uchwał dotyczących skrócenia roku szkolnego. Uczniowie klas IV- VI podjęli debatę na temat „Jak długo powinien trwać rok szkolny?” Złożono 8 wniosków. Ostatecznie dziecięca rada przyjęła ten mówiący o skróceniu czasu nauki o dwa tygodnie. Wniosek uzasadniano tym, że przez ostatnie dwa tygodnie nauki niewiele w szkołach się dzieje. Wniosek z uzasadnieniem i wynikiem głosowania zostanie wysłany do Kuratorium Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej. W sprawach różnych uczniowie złożyli kilkanaście wniosków dotyczących życia w mieście, m.in. wnioskowali o stworzenie placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością, stworzenie sieci ścieżek rowerowych, wykorzystanie Bulwaru Nadodrzańskiego w celach rekreacyjnych. Wniosek o stworzenie placu zabaw zostanie skierowany do Prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza i radnych miejskich. Sesja była protokołowana, a dokument z podpisami dziecięcych radnych – otrzymają także wydziały Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Opracowała: S. Szczeblewska

X MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS TAŃCA W RADWANICACH

Dnia 9 czerwca w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Radwanicach odbył się X Międzypowiatowy Konkurs Tańca Nowoczesnego. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Polkowickiego, a wzięły w nim udział zespoły taneczne z głogowskich podstawówek (SP 7, SP 10, SP 12), zespoły z Lubina, Radwanic, Grębocic i Buczyny. Naszą szkołę reprezentowały trzy zespoły taneczne: w kategorii formacje klas I-III  SHOCK DANCE KIDS (opiekun p. Patrycja Stachowiak), MISIAKI ROZRABIAKI (opiekunowie p. Iwona Gbiorczyk i p. Sylwia Szczeblewska), a w kategorii formacje klas IV-VI FINITO (opiekun p. Katarzyna Olszewska). Z bardzo udanego występu w konkursie mogą być zadowolone dziewczynki z formacji „Finito” oraz uczniowie klasy 2 b „Misiaki Rozrabiaki” , które w swoich  kategoriach tanecznych zajęły III miejsce!!! Serdecznie gratulujemy młodym tancerkom i tancerzom i życzymy wielu udanych występów w roku szkolnym 2015/2016.

Opracowała: S. Szczeblewska