"TALENT DO NIEMARNOWANIA…”

Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie przystąpiła do projektu "TESCO DLA SZKÓŁ" – "Talent do niemarnowania". Zadanie konkursowe polega na nakręceniu filmu, który będzie kampanią związaną z racjonalnym wykorzystaniem żywności. W naszej szkole powstał zespół projektowy złożony z uczniów klas czwartych i piątych pod nazwą STUDIO FILMOWE SP 10, który podjął się wyzwania nakręcenia filmu o tematyce „ Mamy talent do niemarnowania żywności”. Niesamowicie zgrany zespół młodych filmowców (Szymon Kucharski 5d, Dawid Grzesiński 5d, Maksymilian Biernaczyk 5d) oraz młodych aktorów (Alicja Mijal 5c, Beata Mijal 5c, Maja Witczak 5d, Oskar Kolasa 4b, Bartosz Szczeblewski 4b) przystąpił do działania i w dniach 21.10–4.11. powstał ich pierwszy film konkursowy. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem, pomysłowością, cierpliwością i wysokim poziomem wiedzy z zakresu informatyki. Przede wszystkim, całemu projektowi towarzyszyła dobra zabawa i ogromne poczucie humoru!!!

Zespół wykonał zadanie na 100%, a teraz prosi wszystkich uczniów naszej szkoły, nauczycieli, rodziców, dziadków i przyjaciół o wsparcie poprzez głosowanie internetowe na stronie: http://www.tescodlaszkol.pl/68205 w terminie od 18 listopada do 16 grudnia.

Każdego dnia można oddać jeden głos na nasz film. Zachęcamy  do udziału w grze internetowej na stronie www.tescodlaszkol.pl , w której pokażemy, że wiemy jak nie marnować jedzenie, a zdobyte punkty przez każdego uczestnika można przekazać na nasz film!!!

DZIĘKUJEMY !!!

Zespół "Studio Filmowe SP 10" i opiekun S.Szczeblewska

WYCIECZKA DO WOJSZYNA KLAS TRZECICH

Dnia 25.10.2013 odbyła się wycieczka przyrodnicza do Wojszyna, w której wzięły udział dwie klasy trzecie ( 3c, 3e). Celem wycieczki było utrwalenie wiadomości dotyczących wiedzy na temat warstw lasu, rozpoznawanie roślinności leśnej, drzew oraz zwierząt zamieszkujących las. W trakcie wyjazdu dzieci miały okazję szukać grzybów, określać napotkaną roślinność oraz szukać tropów i śladów leśnych mieszkańców. A wszystko to pod czujnym okiem leśniczego i ekologa, który wiedzą i doświadczeniem dzielił się z uczniami.

Dodatkową atrakcją wycieczki były gry i zabawy na Ranczo Damiano połączone z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków, a także przejażdżka bryczką konną po okolicach Wojszyna.

Czas spędzony na wycieczce upłynął szybko, dzieci zadowolone wróciły do domu. 

Agnieszka Tomczyk-Sadurska

VOLLEYMANIA DOLNY ŚLĄSK 2013/2014

Fundacja Młoda Gwardia we współpracy z Samorządami Terytorialnymi województwa dolnośląskiego oraz we współpracy Z Urzędem Miasta Wrocławia, kieruje projektem Volleymania Dolny Śląsk, który umożliwia rozpoczęcie przygody z siatkówką uczennicom szkół podstawowych, od zabawy aż po wyczynowe uprawianie siatkówki. To projekt tworzenia szkółek siatkarskich na terenie województwa (obecnie funkcjonuje ich 15). Dziewczynki szkół podstawowych biorą udział w zajęciach z piłki siatkowej dwa razy w tygodniu, a raz w miesiącu spotykają się na regionalnych turniejach Volleymania Dolny Śląsk.Uczennice Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie wzięły udział już w dwóch turniejach Volleymania Dolny Śląsk:

28.09.2013  w Strzegomiu. Turniej piłki siatkowej zorganizowano dla dziewczynek z klas IV-VI szkół podstawowych, które zagrały w kategoriach „dwójek”, „trójek”, „czwórek”. Do turnieju zgłosiło się 15 ośrodków szkoleniowych z naszego województwa, 175 dziewczynek rywalizowało na boiskach przez około 5 godzin. Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły z klas piątych w kategorii „trójek”. Dziewczęta zagrały bardzo dobrze. Zespół pierwszy zajął drugie miejsce w grupie A, a zespół drugi czwarte miejsce w grupie w grupie B. Zawodniczki otrzymały pamiątkowe koszulki.

Skład reprezentacji szkoły: Maja Siedlecka 5a, Zuzanna Tyczyńska 5a, Alicja Mijal 5c, Beata Mijal 5c, Marysia Sękowska 5c, Maja Witczak 5d, Paulina Maciejewska 5e.

26.10.2013 r. w Głogowie. Do turnieju zgłosiło się 10 ośrodków szkoleniowych z województwa dolnośląskiego, 150 dziewczynek  ze szkół podstawowych z klas IV-VI zagrało w turnieju piłki siatkowej na boiskach Gimnazjum nr 2. Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły w kategorii „trójek”. Pierwszy zespół zajął piąte miejsce w grupie trzeciej, a zespół drugi czwarte miejsce w grupie pierwszej. Dla dziewczynek było to ogromne wydarzenie sportowe, ponieważ grały w Głogowie i były głośno dopingowane przez rodziców i dziadków.

Skład reprezentacji: Natalia Baran 5a, Alicja Mijal 5c, Beata Mijal 5c, Maria Sękowska 5c, Maria Trzaniec 5c, Amelia Rudzka 5c, Maja Witczak 5d, Paulina Maciejewska 5e, Samanta Wróbel 5e.

OGROMNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAM WSZYSTKIM RODZICOM I DZIADKOM, KTÓRZY BYLI RAZEM Z NAMI NA TURNIEJU I AKTYWNIE NAS WSPIERALI.

 

Opiekun zespołów: Sylwia Szczeblewska

SZKOLNY KONKURS "ZOSTAŃ MISTRZEM SUDOKU”

Do konkursu przystąpiło 35 uczniów klas 4-6. W ciągu 45 minut uczniowie mieli do rozwiązania 6 zestawów SUDOKU. Mistrzami SUDOKU zostali:

  1. Kacper Kolendo
  2. Michał Tłuczek
  3. Maja Olczak
  4. Anna Biłyk
  5. Maja Witczak

Zwycięzcom gratulujemy!

Organizatorzy konkursu: Renata Błach, Iwona Tkacz

SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ

czyli co słychać w sporcie szkolnym

-kontynuacja dotychczasowych działań czy potrzeba zmian?

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do ogólnopolskiego programu pt.  „WF z klasą”, który został objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, w miesiącu październiku  zorganizowano Sportowy Okrągły Stół (SOS).

  • Przed debatą Sportowego Okrągłego Stołu zostały podjęte następujące działania:

- pogadanka na lekcjach w-f  nt. sportu szkolnego

- wypełnienie przez uczniów klas III i VI wewnątrzszkolnych ankiet opracowanych przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego dotyczących lekcji wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych

- spotkanie organizacyjne z Samorządem Uczniowskim i reprezentantami wybranych klas dotyczące organizacji Sportowego Okrągłego Stołu

  • Sportowy Okrągły Stół odbył się z udziałem:

- dyrektora szkoły:  p. Marka Groffika

- wicedyrektora szkoły:  p. Małgorzaty Krzywickiej

- koordynatora programu „WF z klasą”: p. Patrycji Stachowiak

- nauczyciela wspierającego program „WF z klasą”: p. Kingi Karnickiej

- nauczycieli wych. fizycznego: p. Anny Gostyńskiej, S.Szczeblewskiej

- nauczyciela gimnastyki korekcyjnej: p. Małgorzaty Groffik

- nauczycieli nauczania zintegrowanego: p. Iwony Gbiorczyk-Zając, p. Aliny Świdurskiej, p. Eleonory Mojsiewicz

- przedstawicieli Rady Rodziców

- przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

- delegacji klas III–VI

  • Wyniki ankiet, wnioski z zebrań, dyskusji, debaty:

Propozycje zmian wewnątrzszkolnych:

- zorganizowanie miejsca do przebierania się przed lekcją w-f dla kl. I–III

- organizowanie lekcji w-f na dworze w każdej porze roku

- wprowadzenie więcej muzyki i tańca w życiu sportowym szkoły

- organizowanie większej ilości zawodów sportowych, na które zapraszamy inne szkoły

- zapraszanie do szkoły ludzi ze świata sportu (lokalnego i nie tylko)

- zwiększenie udziału rodziców w życiu sportowym szkoły

- powołanie szkolnych animatorów sportu

Potrzeba zmian płynąca z zewnątrz:

- zmniejszenie liczebności uczniów na lekcjach w-f w klasach I–III  lub prowadzenie lekcji w- f w tych klasach jednocześnie przez dwóch nauczycieli

- dofinansowanie do specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego

Dobre przykłady lekcji w–f wg uczniów naszej szkoły:

- lekcje w -f na dworze

- dużo różnorodnych gier sportowych

- doskonała baza sportowo-rekreacyjna szkoły

- wesoła atmosfera

- ćwiczenia w parach, grupach i podgrupach

Niedostatki w tej dziedzinie:

- za długie lub za krótkie rozgrzewki

-za mało tańca i gimnastyki

 

            Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły, Radzie Rodziców, nauczycielom i uczniom za przybycie na obrady Sportowego Okrągłego Stołu oraz za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniach do debaty

                                                                           Zespół ds. programu „WF z klasą” 

                                                                                  Opracowanie: P.Stachowiak