SPRAWOZDANIE Z „XIII SZKOLNEGO KONKURSU TAŃCA NOWOCZESNEGO”

 Termin konkursu: 25 luty 2014 r.

Miejsce: SP 10 Głogów

Organizator: Małgorzata Groffik, Kinga Karnicka

Dnia 5 lutego 2014 r. odbyła się 13-ta edycja „Szkolnego Konkursu Tańca Nowoczesnego”.

Szkolne zespoły taneczne oraz tancerze soliści i pary taneczne konkurowali ze sobą kategoriach: solo, duet mini formacje oraz formacje. 

Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie, zasłynęła już we wcześniejszych edycjach, liczebnością zespołów tanecznych. Tak było i w tym roku.  W obecnym edycji, reprezentowana była przez 5 mini formacji i 6  formacji tanecznych.

WYNIKI KONKURSU

Kat. SOLO I-III

I. m-ce Oliwia Witczak, 2d                                                                         

II.  m-ce Julia Ptaszyńska 3d                                                               

III.m-ce Zuzia Adamczewska 3a

Kat. SOLO IV_VI

I. m-ce Julia Florków 

Kat. DUET I-III

 1. m-ce Julia Ptaszyńska 3d, Maja Ptaszyńska 1a
 2. m-ce Jagoda Drążek 3d, Klaudia Kruglik 3d
 3. m-ce Aleksandra Żelazna 3d, Amelia Szpakowska 3d

Kat. SOLO IV-VI

I.    m-ce Wiktoria Czepiga 6c, Magdalena Kaczmarek 6c 

Kat. MINI FORMACJE I-III

I. m-ce „DYNAMICZNA SZÓSTKA” 2d   

II. m-ce Alicja Walczak, Zuzanna Męczyńska, Emilia Franczyk, 1d

III. m-ce Emilia Wierzbowska, Nikola Warych, Dominika Sadowska, Wiktoria Gruchała, 2b

 Kat. MINI FORMACJE IV-IV

I. m-ce „Z.O.N.D.” , 4a

II. m-ce „GOLDEN BOYS”, 5e 

Kat. FORMACJE I-III                                                                     

I. m-ce „MISIAKI ROZRABIAKI”, 1b opiekun: P. Sylwia Szczeblewska i P. Iwona     Gbiorczyk

II. m-ce „LUZACZKI” 1a, opiekun: P. Iwona Ptaszyńska

III.m-ce „TĘCZOWA 30”, opiekun: P. Kinga Karnicka

 Kat. FORMACJE IV-VI

 I.m-ce „TWO FACES” opiekun: p. Kinga Karnicka

 II. m-ce „SHOCK DANCE” opiekun: P. Patrycja Stachowiak

 III. m-ce „FINITO” opiekun: P. Katarzyna Olszewska

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w 14-tej edycji konkursu

Opracowała: Kinga Karnicka 

SPRAWOZDANIE Z "XI MIĘDZYSZKOLNEGO POWIATOWEGO KONKURSU TAŃCA NOWOCZESNEGO"

 Termin konkursu: 12 luty 2014 r.

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

Obszar: miasto Głogów i ościenne miejscowości

Organizator: Małgorzata Groffik, Kinga Karnicka 

Dnia 12 lutego 2014 r. odbyła się 11-ta edycja „Międzyszkolnego Powiatowego Konkursu Tańca Nowoczesnego”. Pierwszy raz, konkurs ten zyskał miano konkursu o zasięgu powiatowego, ze względu na uczestnictwo zespołów z pobliskich miejscowości, takich jak: Kotla, Jerzmanowa, Jaczów, a nawet z miasta Lubin.  W konkursie rywalizowali reprezentanci szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Szkolne zespoły taneczne konkurowały ze sobą, na poszczególnych szczeblach edukacyjnych w kategoriach: mini formacje oraz formacje.

Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie, zasłynęła już we wcześniejszych edycjach, liczebnością zespołów tanecznych. Tak było i w tym roku.  W obecnej edycji, reprezentowana była przez 2 mini formacje oraz 5 formacji tanecznych. Wśród mini formacji, znalazły się:

 1. „Dynamiczna Szóstka , kl. I-III, opiekun: P. Kinga Karnicka;
 2. „Laleczki”, kl. I-III, opiekun: P. Iwona Ptaszyńska;

Formacje taneczne, tworzyli:

1. "Misiaki Rozrabiaki", kl. I-III, opiekun: P. Sylwia Szczeblewska i P.  Iwona Gbiorczyk;

2. "Shock Dance", kl. IV-VI, opiekun: P. Patrycja Stachowiak;

3."Two Faces",  opiekun: P. Kinga Karnicka

4. "Tęczowa 30”,  opiekun: P. Kinga Karnicka.

5. "Finoto” , opiekun: P. Katarzyna Olszewska

WYNIKI KONKURSU

Mini formacje kl. I-III szkół podstawowych

 1. m. „Iskierki”, SP-14, opiekun: P. Agnieszka Niżnik
 2. m. „Fala ”, SP -12, opiekun: P. Elżbieta Mielniczuk
 3. m. „Dynamiczna Szóstka”, SP-10, opiekun: P. Kinga Karnicka

Mini formacje kl. IV-VI szkół podstawowych

 1. m. „Luz”, SP-8 Lubin, opiekun: P. Elżbieta Michalak
 2. m. „Teenagers”, SP Jerzmanowa, opiekun: P. Dominika Szumińska
 3. m. „Goya”, SP-12, opiekun: P. Elżbieta Mielniczuk

Formacje kl. I-III szkół podstawowych

 1. m. „Małe Nastki z Czternastki”, SP-14, opiekun: P. Elżbieta Hapel
 2. m. „Fala”, SP-12, opiekun: P. Elżbieta Mielniczuk
 3. m. „Luzaczki”, SP-8 Lubin , opiekun: P. Elżbieta Michalak

Formacje kl. IV-VI szkół podstawowych

 1. m. „Luz”, SP-8 Lubin, opiekun: P. Elżbieta Michalak
 2. m. „Nastki z Czternastki”, SP-14, opiekun: P. Elżbieta Hapel
 3. m. „Shock Dance”, SP-10, opiekun: P. Patrycja Stachowiak
 4. m. „Two Faces”, SP-10, opiekun: P. Kinga Karnicka
 5. m.  „Goya” SP-12, opiekun:. P. Elżbieta Mielniczuk
 6. m. „Fantazja” SP- Kotla, Opiekun: P.
 7. m. „Finito”, SP-10, opiekun: P. Katarzyna  Olszewska

Mini Formacje szkół gimnazjalnych

 1. m. „Madness”, Gim-dwujęzyczne, opiekun: P. Marzena Dąbrowska 

Mini Formacje szkół gimnazjalnych

 1. m. „Be 4u”, Gim-3, opiekun: P. Katarzyna Pitoń
 2. m. „Wamp Crew”, Gim-1, opiekun: P. Marzena Dąbrowska
 3. m. „No Name” , Gim-5, opiekun: P. Julita Karwecka

Mini Formacje szkół ponadgimnazjalnych

 1. m. „I El Ej”, Lubin, opiekun: P. Elżbieta Michalak
 2. m. „First Crew”, I - LO, opiekun: P. Marzena Dąbrowska
 3. m. „Bez Nazwy”, I -LO, opiekun: P. Małgorzata Dąbrowska

Wszystkie  zespoły taneczne, biorące udział w konkursie wykazały się kreatywnością i doskonałym wyczuciem rytmu. Jednymi słowy, spisały się na medal!!!

Dla wszystkich uczestników serdeczne gratulacje.

Zapraszamy do udziału w 12-tej edycji konkursu.

Opracowała: Kinga Karnicka

 

TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO

W związku z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego, ustanowionym przez UNESCO, a obchodzonym corocznie 21 lutego, nauczyciele języka polskiego zorganizowali "Tydzień  języka polskiego" pod nazwą "Kalejdoskop językowy". W ramach tych obchodów zostały zorganizowane konkursy oraz zabawy językowe dla uczniów klas 4-6. Od 10 do 14 lutego przeprowadzono konkursy: języka polskiego, ortograficzny, pięknego czytania, leksykalny oraz frazeologiczny. Wyniki poszczególnych konkursów znajdują się na stronie internetowej szkoły, a laureaci zostaną oficjalnie nagrodzeni podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

przewodniczący  zespołu humanistycznego                                                                Krzysztof Jaskuła

REKRUTACJA

 

BANER e-rekrutacyja „ELEMENTO” znajduje się na stronie internetowej: www.sp10glogow.pl i www.glogow.pl 

PRZYJMOWANIE PODAŃ OD 03.03.2014r.

OD GODZ.9:00 DO 28.03.2014r. DO GODZINY 15:00 

RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) PODCZAS SKŁADANIA FORMULARZA MUSZĄ POSIADAĆ PRZY SOBIE NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:

DOWÓD TOŻSAMOŚCI,

AKT URODZENIA DZIECKA,

FORMULARZ REKRUTACYJNY DZIECKA.

 !!! UWAGA !!! 

O PRZYJĘCIU UCZNIA DO SZKOŁY NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

 

Niniejsze zasady postępowania rekrutacyjnego zostały określone na podstawie zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7). 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁY PODSTAWOWEJ NR 10
W GŁOGOWIE: 

Szkoła Podstawowa Nr 10  informuje, iż dzieci z rocznika 2007 (urodzone pomiędzy
1 stycznia, a 31 grudnia) oraz 2008 (urodzone pomiędzy 1 stycznia, a 30 czerwca) objęte są obowiązkiem szkolnym. Dzieci te obowiązkowo zapisane powinny być do I klasy szkoły podstawowej.
 

Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani w pierwszej kolejności, natomiast uczniowie spoza rejonu danej szkoły są rekrutowani w oparciu
o kryteria wewnętrzne i w miarę posiadania wolnych miejsc. 

Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista uczniów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły oraz informacja o wolnych miejscach: 24 kwietnia godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca: od 26 kwietnia godz. 15.00 do wyczerpania wolnych miejsc.

 

SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Dnia 13 lutego 2014 r. odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania klas IV, w którym wzięło udział 12 czwartoklasistów. Każda klasa miała troje swoich reprezentantów, których zadaniem było przeczytanie najładniej nieznanego wcześniej tekstu literackiego.

Jury przyznało następujące miejsca:

I MIEJSCE – Kaja Kosiek z IV B i Karolina Janik z IV C

II MIEJSCE – Martyna Dziergawko z IV D

III MIEJSCE – Wiktoria Gomułka z IV C

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom!!!

Przyjemnie było Was słuchać