WYCIECZKA DO WROCŁAWIA

5 listopada uczniowie klasy 5d i 5e pojechali na edukacyjną wycieczkę do Wrocławia. Zwiedziliśmy Panoramę Racławicką, gdzie uczniowie poznali historię zwycięskiej bitwy stoczonej 4 kwietnia 1794 r. pod Racławicami oraz podziwiali Panoramę upamiętniającą te wydarzenia. Następnie udaliśmy się do parku rozrywki edukacyjnej „Humanitarium”, gdzie odkrywaliśmy świat dźwięku i muzyki na interaktywnej wystawie „Play the Music – od fizyki do muzyki” oraz wzięliśmy udział w warsztatach laboratoryjnych „Pachnące laboratorium”.

Opracowanie: I. Tkacz, W. Kornacka

WDRAŻAMY PROGRAM "WF Z KLASĄ”

„WF z klasą” to nowy program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy medialnym wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach.

Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Lekcje WF-u prowadzone w mądry
i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów. Jeśli lekcje WF-u wiążą się ze stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej. 

We współpracy z nauczycielami WF-u, dyrektorem szkoły, uczniami i lokalnymi animatorami sportu chcemy wypracować nowe sposoby prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - powinny być ciekawsze, bardziej zróżnicowane, bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Nasz program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność. 

Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje pracę szkół i zapewnia nauczycielom dostęp do materiałów opracowanych przez ekspertów, scenariuszy lekcji
i poradników.
 Umożliwia też wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami programu przy użyciu sprawdzonych w wielu programach blogów nauczycielskich,

na których szkoły opisują swoje działania.

Wyjątkową rolę w programie odgrywają nauczyciele wychowania fizycznego. My , nauczyciele wychowania fizycznego, sprawdzamy w praktyce pomysły, których jesteśmy autorami , a także, których autorami są inni nauczyciele z całej Polski. To właśnie my, we współpracy z ekspertami i metodykami, tworzymy internetowy zbiór Dobrych Praktyk WF.

 Zadania szkół w programie:

1. Sportowy Okrągły Stół (SOS) – zorganizowanie szkolnej debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.

2. Zadania do wyboru. Szkoła wybiera lub opracowuje jedno – maksimum dwa własne zadania, mające na celu m.in.: poprawę frekwencji na lekcjach WF-u; zainicjowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych; zwiększenie aktywności osób mniej wysportowanych; zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy); zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole; wypracowanie pomysłów na ożywienie sportowe całej gminy, np. z wykorzystaniem infrastruktury Orlików etc.

3. Dokumentacja działań na blogu.

Informacje o zaangażowaniu szkół dotrą do opinii publicznej m.in. za pośrednictwem „Gazety Wyborczej”, portalu internetowego Sport.pl, radia oraz innych mediów.

Po przeprowadzeniu debaty przy Sportowym Okrągłym Stole i zebraniu opinii Samorządu Uczniowskiego, rodziców, nauczycieli i dyrekcji naszej placówki, dotyczącej jakości lekcji wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, wnioskujemy, iż dotychczasowe działania realizowane w Naszej szkole, spełniają większość postulatów programu „WF z klasą”.

Nasza szkoła, wg opinii uczniów, rodziców i nauczycieli może poszczycić się:

 - szerokim wachlarzem sportowych zajęć pozalekcyjnych dla klas IV-VI (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, pływanie, tańce).

- doskonałą bazą sportową (w szczególności po remoncie szatni przy sali gimnastycznej , w której skład wchodzą: pływalnia kryta 25 m, pełnowymiarowa sala gimnastyczna z bogatym wyposażeniem, salka korekcyjna.

- Przedmiotowym System Oceniania z wychowania fizycznego, który umożliwia  ocenianie indywidualnych postępów uczniów, docenianie ich wkładu pracy, a nie jedynie talentu sportowego, czy predyspozycji do wykonywania aktywności ruchowej o określonych właściwościach. Ponadto.

- wysoką frekwencją na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I-III i IV-VI.

- różnorodnością prowadzonych dyscyplin sportowych na lekcjach w- f.

W związku z powyższym, zamierzamy kontynuować wyżej opisane działania, tak aby utrzymywać wysoką jakość i atrakcyjność lekcji wychowania fizycznego.

Zmierzając ku propozycjom, które padły podczas wdrażania programu „WF z klasą”, proponujemy  wdrożyć następujące działania:

- rozwiązać problem przebierania się uczniów przed lekcją w - f w klasach I-III.

- wprowadzić sportowe przerwy.

- zaprosić znanego sportowca do szkoły.

- „rozkręcić tanecznie szkołę” – planujemy na lekcjach wychowania fizycznego i podczas przerw, nauczyć wszystkich uczniów szkoły przynajmniej jednego układu tanecznego, mamy ciekawe pomysły.

- przeprowadzić na lekcjach w -f, wśród klas IV-VI, Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (dotychczasowy był Indeks Sprawności Fizycznej wg K. Zuchory).

- zorganizować I Mistrzostwa Powiatu Głogowskiego w pływaniu klas IV-VI.

Program „WF z klasą” jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod honorowym patronatem Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej.

Kolejne wieści dotyczące programu „WF z klasą” już wkrótce!!!!

Opracowała: Kinga Karnicka

LEKCJE W GŁOGOWSKIM MUZEUM

Edukacja muzealna jest cennym uzupełnieniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole. W październiku uczniowie klasy 5C i 5D brali udział w zajęciach muzealnych. Zajęcia dzieliły się na wykład teoretyczny z historii pisma i warsztaty z kaligrafii. Uczniowie ćwiczyli sztukę starannego i estetycznego pisania, która kształtuje charakter i cierpliwość.

Opracowanie: I. Tkacz, R. Błach

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA "MAŁY MISTRZ" - WARSZAWA

24.10.2013 roku nasza nauczycielka Iwona Gbiorczyk-Zając uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji "Mały Mistrz”, która odbyła się w Centrum Edukacji Olimpijskiej w Warszawie.

Po wystąpieniu Minister Sportu i Turystyki Joanny Muchy, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała  Jurkowlańca, prof.dr hab. Andrzeja Rokity prorektora AWF Wrocław i w-ce przewodniczącego SZS  Dolnegośląska Adama Szymczaka pani Iwona  zaprezentowała swoje „ Doświadczenia i  wnioski z dobrych praktyk programu Sprawny Dolnoślązaczek realizowanego w naszej placówce już 4 lata”.

Cieszymy się, że na bazie tego programu powstał program  ogólnopolski „Mały Mistrz”, a jego prekursorem jest na  naszej głogowskiej ziemi  nasza placówka.

Celem programu jest rozbudzanie zainteresowań aktywnością sportową poprzez uatrakcyjnienie realizowanych  zajęć  wychowania fizycznego. Jest ciekawą, godną uwagi formą kształtowania właściwych nawyków zdrowotnych, które wpłyną na jakość życia - Bo „ruch” – uczy, bawi i wychowuje.    

Iwona Gbiorczyk-Zając                        

"TALENT DO NIEMARNOWANIA…”

Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie przystąpiła do projektu "TESCO DLA SZKÓŁ" – "Talent do niemarnowania". Zadanie konkursowe polega na nakręceniu filmu, który będzie kampanią związaną z racjonalnym wykorzystaniem żywności. W naszej szkole powstał zespół projektowy złożony z uczniów klas czwartych i piątych pod nazwą STUDIO FILMOWE SP 10, który podjął się wyzwania nakręcenia filmu o tematyce „ Mamy talent do niemarnowania żywności”. Niesamowicie zgrany zespół młodych filmowców (Szymon Kucharski 5d, Dawid Grzesiński 5d, Maksymilian Biernaczyk 5d) oraz młodych aktorów (Alicja Mijal 5c, Beata Mijal 5c, Maja Witczak 5d, Oskar Kolasa 4b, Bartosz Szczeblewski 4b) przystąpił do działania i w dniach 21.10–4.11. powstał ich pierwszy film konkursowy. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem, pomysłowością, cierpliwością i wysokim poziomem wiedzy z zakresu informatyki. Przede wszystkim, całemu projektowi towarzyszyła dobra zabawa i ogromne poczucie humoru!!!

Zespół wykonał zadanie na 100%, a teraz prosi wszystkich uczniów naszej szkoły, nauczycieli, rodziców, dziadków i przyjaciół o wsparcie poprzez głosowanie internetowe na stronie: http://www.tescodlaszkol.pl/68205 w terminie od 18 listopada do 16 grudnia.

Każdego dnia można oddać jeden głos na nasz film. Zachęcamy  do udziału w grze internetowej na stronie www.tescodlaszkol.pl , w której pokażemy, że wiemy jak nie marnować jedzenie, a zdobyte punkty przez każdego uczestnika można przekazać na nasz film!!!

DZIĘKUJEMY !!!

Zespół "Studio Filmowe SP 10" i opiekun S.Szczeblewska