SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Dnia 24.02.2015r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. W konkursie wzięło udział 32 uczniów z klas IV – VI. 

W kategorii klas czwartych zwyciężył Artur Ryniec z klasy IVc. Wyróżnienie uzyskała Zofia Libner z klasy IVb.

 Spośród uczestników klas piątych I miejsce zajęła Karolina Janik z klasy Vc. 

W grupie uczniów klas szóstych najlepsza okazała się Amelia Rudzka z klasy VIc, a wyróżniona została Zofia Walczuk z klasy VIa. 

Komisja: M. Rokaszewicz, J. Pytel

AKCJA „OŁÓWEK DLA AFRYKI” ZAKOŃCZONA

Akcja „Ołówek dla Afryki” zainicjowana przez Fundację „Redemptoris Missio” zakończyła się w naszej szkole 23 lutego. W zbiórkę darów zaangażowała się również Szkoła Podstawowa Nr 7 oraz Szkoła Podstawowa Nr 6, którym bardzo dziękujemy za wsparcie. Zbiórka zaowocowała 50 kg przyborów tj.: ołówki, kredki, mazaki, linijki, gumki, temperówki i cyrkle oraz 22 kg zeszytów. Wszystkie zebrane artykuły szkolne zostały spakowane i wysłane do poznańskiej Fundacji, która prześle je misjonarzom w Afryce, aby Ci rozdali dzieciom. Dużym zaangażowaniem w akcję w naszej szkole wykazali się uczniowie z klas I – III, którym należą się ogromne brawa za chęć niesienia pomocy potrzebującym. Nie sposób tutaj nie podziękować wszystkim rodzicom, którzy wspierali swoje pociechy w tych działaniach.

Koordynatorzy akcji:

Ilona Wronowska, Joanna Pytel, Katarzyna Olszewska

KIERMASZ CIAST

26  i 27 lutego br. odbył się w naszej szkole CHARYTATYWNY KIERMASZ CIAST DLA NADII ŚMIGAJ I HANI SZYCHOWSKIEJ. W przygotowanie pysznych wypieków zaangażowało się wiele osób o dobrych sercach, którym bardzo chcemy podziękować, ponieważ bez nich ta akcja nie byłaby możliwa. Zaangażowanie członków Samorządu Uczniowskiego w sprzedaż ciast i przygotowanie stoisk z wypiekami było wspaniałe. Należy tutaj również wspomnieć o paniach ze świetlicy, które z ogromnym zaangażowaniem pomagały w krojeniu wypieków. Kolejny raz nasza społeczność szkolna stanęła na wysokości zadania niosąc pomoc innym.

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi." - Jan Paweł II

Ilona Wronowska, Katarzyna Olszewska

KONKURS O PATRONIE SZKOŁY 2015r.

W związku z obchodami dni patrona szkoły 26 lutego odbył się konkurs o życiu i dokonaniach naukowych Mikołaja Kopernika. Konkurs był skierowany do uczniów klas szóstych. Laureatami konkursu zostali: 

I miejsce ex aequo – Zofia Walczuk i Julia Zarubajko z klasy 6 a

II miejsce – Szymon Dąbski z klasy 6 d

III miejsce – Kinga Lewicka z klasy 6 a. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu, a zwycięzcom gratuluję.

organizator konkursu Krzysztof Jaskuła

SZKOLNE IGRZYSKA SPORTOWE 2015

W dniu 25.02.2015 w naszej szkole  odbyły się międzyklasowe rozgrywki w piłkę koszową dziewcząt klas IV.

Zawody odbywały się systemem „każdy z każdym”, czas trwania 1-go meczu 6 minut bez przerwy.  Poszczególne klasy miały do rozegrania po 4 mecze.

Dziewczęta bardzo dzielnie walczyły o każdą piłkę i zdobyty kosz. Wszystkim uczestniczkom zawodów należą się serdeczne gratulacje za duże umiejętności oraz  uzyskane wyniki.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce klasa IVd      8 pkt.

II miejsce klasa IVa    6pkt.

III miejsce klasa IVc    4 pkt.

IV miejsce klasa IVe    2 pkt.

V miejsce klasa IVb    0 pkt.

Zachęcam do licznego udziału w następnych zawodach, jeszcze w tym roku szkolnym!!!!!

Organizator  Anna Gostyńska