Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie

im. Mikołaja Kopernika

Tłumacz

Polish English French German Italian Russian Spanish Swedish

Komunikaty

UBEZPIECZENIE NNW

Rodzice  ubezpieczający dziecko mogą również zgłaszać się do BIURA FIRMY ŚW.MIKOŁAJA  4 (Stare Miasto, koło YASUMI)

poniedziałek, środa, piątek  9.00-16.00

 wtorek, czwartek 10.00-18.00

Wpłat za ubezpieczenie będzie można jeszcze dokonać do 6.10.2017r. w biurze lub przez Internet.

Agent ubezpieczeniowy Iwona Chrzanowska tel. 693 545 544

Jeżeli rodzic wykona przelew internetowo INTER RISK to proszę o dostarczenie uzupełnionej listy z tabelami do wychowawcy lub agenta.

nr rachunku: 

40 zł - InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group: 47 1240 6960 7170 0012 5004 5333

(w tytule: imię i nazwisko, polisa nr 045333)

52 zł - InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group: 20 1240 6960 7170 0012 5004 5334 

(w tytule: imię i nazwisko , polisa nr 045334)

AIG (VIP) - tylko wpłata gotówką

DOKUMENTY DO POBRANIA 1

DOKUMENTY DO POBRANIA 2

DOKUMENTY DO POBRANIA 3

DOKUMENTY DO POBRANIA 4

DOKUMENTY DO POBRANIA 5

ZEBRANIA Z RODZICAMI

KLASY 1-3

godz. 1630 spotkanie z wychowawcami.

KLASY 4-7

godz. 1730 spotkanie z wychowawcami.

11.09.2017

Zebranie

13.11.2017

Konsultacje

04.12.2017

Zebranie + konsultacje + oceny przewidywane

05.01.2018

Wystawianie ocen

08.01.2018

Zebranie z rodzicami +podsumowanie I okresu

05.03.2018

Konsultacje z rodzicami

23.04.2018

Konsultacje z rodzicami

21.05.2018

Zebranie + konsultacje +oceny przewidywane

11.06.2018

Zebranie podsumowujące II okres

13.06.2018

Wystawianie ocen

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31.12.2017r.

Ferie zimowe  15 – 28.01.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna  29.03 – 03.04.2018r.

Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

13 października 2017r. – piątek

02 - 03 listopada 2017r. – czwartek i piątek

30 kwietnia 2018r. - poniedziałek

02 i 04 maja 2018r. – środa i piątek

01 czerwca 2018 - piątek

08 czerwca 2018r. - piątek

 

Rada Rodziców za rok szkolny 2017/2018

Wpłata na konto Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie zwraca się z prośbą o
dokonanie wpłaty w wysokości:
-jedno dziecko w rodzinie uczące się w Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie wynosi 50 zł,
-dwoje dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie wynosi po 30 zł na
dziecko,
-troje dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie wynosi po 20 zł na dziecko,
-czworo dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie wynosi po 15 zł na
dziecko,
-pięcioro i więcej dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie wynosi po 10 zł
na dziecko.
Każdy Rodzic powinien wpłacić składkę. Pieniądze z składki Rady Rodziców częściowo
wracają do klas wg uchwały:
-50% zwrotu do klasy – jeśli 75% i więcej uczniów klasy zapłaci składkę;
-40% zwrotu do klasy – jeśli od 50% do 74% uczniów klasy zapłaci składkę;
-25% zwrotu do klasy – jeśli wpłynie poniżej 50% wpłat.
Pozostała część kwoty wykorzystana jest w następujący sposób: nagrody na konkursy sportowe, edukacyjne, zakup książek do biblioteki, wyposażenie świetlicy, pomoce naukowe, przejazdy dzieci na zawody itp.
 
Składkę należy wpłacić u wychowawcy klasy lub skarbnika, bądź na konto Rady Rodziców:
Bank Zachodni WBK 3 Oddział w Głogowie 31 1090 2079 0000 0001 2777 2652 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Głogowie; ul. Andromedy 62; 67-200 Głogów.
 
Tytułem: Składka Rada Rodziców 2017/18 ............................ (imię nazwisko ucznia, oraz klasa). Wychowawca klasy zostanie w ciągu 14 dni powiadomiony o dokonanej wpłacie na konto Rady Rodziców.
.......................................................
Przewodniczący Rady Rodziców

Podręczniki

Informacja o podręcznikach do religii w zakładce podręczniki.