Tłumacz

Polish English German

Komunikaty

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO KLAS I

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

OD 09 MARCA 2018r. ROZPOCZNIE SIĘ ELEKTRONICZNA REKRUTACJA

DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 

im. Mikołaja Kopernika w Głogowie tel. 76/833-86-00 

APLIKACJA e-rekrutacji „ELEMENTO” znajduje się na stronie internetowej: www.sp10glogow.pl (kliknij tutaj) 

PRZYJMOWANIE PODAŃ OD 09.03.2018r. DO 30.03.2018r. OD GODZ.9:00 - 15:00

RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) PODCZAS SKŁADANIA FORMULARZA MUSZĄ POSIADAĆ PRZY SOBIE NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:

1. DOWÓD TOŻSAMOŚCI RODZICA,

2. AKT URODZENIA DZIECKA,

3. FORMULARZ REKRUTACYJNY DZIECKA (wypełniony elektronicznie  i podpisany).

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Mikołaja Kopernika Głogowie,  obejmuje ulice: Andromedy, Bukowa, Dębowa, Galileusza, Generała Stanisława Maczka, Generała Stanisława Skalskiego, Generała Witolda Urbanowicza, Generała Władysława Andersa, Jesienna, Jodłowa, Johanesa Keplera, Kasztanowa, Lipowa (bez nr 10), Malinowa, Ogrodowa, Okrężna, Oriona, Perseusza, Świerkowa, Wojska Polskiego (nr 35, nr parzyste od nr 36 do końca).

Oferta Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Głogowie (2)

Klasy pierwsze z uczniami sześcioletnimi mają zajęcia w salach dydaktycznych mieszczących się na parterze szkoły. Sale dydaktyczne wyposażone są w odpowiednie pomoce, sprzęt multimedialny, kąciki tematyczne, zabawki, gry edukacyjne, a także sprzęt do zabaw i zajęć.

 

Dzieci korzystają ze specjalnie utworzonej Sali zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.

  Mali uczniowie mają również do dyspozycji: pływalnię, salkę do zajęć gimnastyki korekcyjnej,  salkę do zajęć logopedycznych,  nowoczesną salę gimnastyczną oraz  boiska szkolne z przyległymi terenami zielonymi oraz placem zabaw.

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

W szkole funkcjonują dwie świetlice, które są czynne od godz. 6-30 – 17.00. Obiady wydawany są w godzinach 11.15 – 14.45 (uczniowie spożywają obiad pod opieką nauczycieli).

 

W szkole istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym: zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe,  teatralne, artystyczne, recytatorskie.

Nasze 6–latki biorą udział w różnorodnych konkursach (recytatorskie, plastyczne, matematyczne, czytelnicze, przyrodnicze)oraz akcjach edukacyjnych prowadzonych na terenie szkoły min: ”Klub bezpiecznego Puchatka” oraz prozdrowotnych „Owoce w szkole”, „Śniadanie daje moc”, „Nie pal przy mnie proszę”. Uczestniczą w spotkaniach z autorami książek dla dzieci  oraz w koncertach muzycznych.

Plac zabaw, boiska sportowe oraz alejki umożliwiające dzieciom korzystanie ze spacerów oraz zabaw na świeżym powietrzu. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz grono specjalistów (pedagog, logopeda, nauczyciel trapi pedagogicznej, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej) służą pomocą w zakresie wspierania rozwoju psychofizycznego dzieci. Wszystkie dzieci są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz opieką pielęgniarki szkolnej.

gabinet pielęgniarki szkolnej                   sala do zajęć komputerowych

 

 

biblioteka szkolna

Na stronie szkoły www.sp10glogow.pl znajduje się wiele zdjęć ukazujących funkcjonowanie naszej szkoły.

 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

W roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole obowiązuje dziennik elektroniczny

 

Link do logowania (kliknij tutaj)

UBEZPIECZENIE NNW

ZEBRANIA Z RODZICAMI

KLASY 1-3

godz. 1630 spotkanie z wychowawcami.

KLASY 4-7

godz. 1730 spotkanie z wychowawcami.

11.09.2017

Zebranie

13.11.2017

Konsultacje

04.12.2017

Zebranie + konsultacje + oceny przewidywane

05.01.2018

Wystawianie ocen

08.01.2018

Zebranie z rodzicami +podsumowanie I okresu

05.03.2018

Konsultacje 

23.04.2018

Konsultacje 

21.05.2018

Zebranie + konsultacje +oceny przewidywane

11.06.2018

Zebranie podsumowujące II okres

13.06.2018

Wystawianie ocen