Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Komunikaty

UWAGA ABSOLWENCI!!!

Rozdanie zaświadczeń zdającym (wyniki egzaminu ósmoklasisty)  31 lipca 2020 r.

w godz. od 8:00 do 13:00 w sekretariacie szkoły.

Zapisy do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły, zapisy do świetlicy na rok szkolny 2020/2021 są możliwe drogą elektroniczną do 14 sierpnia 2020 r.

Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia Rodziców, poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej. Pierwszeństwo przyjęcia dziecka do świetlicy przysługuje rodzicom pracującym.

Prosimy o wydrukowanie formularza Karty zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej szkoły, wypełnienie i podpisanie przez oboje rodziców, następnie   zeskanowanie  oraz przesłanie w wymienionym terminie na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Upoważnienia do odbioru dzieci będą wymagane tylko w przypadku powrotu dzieci do szkoły.

Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy dla uczniów na przyszły rok szkolny prosimy o terminowe składanie kart.

karta

regulamin

upoważnienie

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej w Głogowie

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.muzyczna.glogow.pl oraz w prezentacji  (kliknij tutaj) 

Działamy także na Facebooku https://www.facebook.com/szkolamuzycznaglogow/

Egzamin ósmoklasisty - odwołany

W związku z odwołaniem egzaminów ósmoklasisty, w okresie od 20 do 24 kwietnia br. w dalszym ciągu realizujemy nauczanie zdalne dla wszystkich klas zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

Uwaga – zmiana terminów i zasad składania wniosków rekrutacyjnych

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYM TERMINARZEM ORAZ ZMIENIONYMI ZASADAMI NABORU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

– nowy terminarz oraz zmienione zasady dostępne są w module rekrutacyjnym Elemento –

dostęp przez strony placówek lub przez stronę publiczną

https://glogow.elemento.pl/elemento-parents/main!execute.action

Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej w placówce!!!

 Rodzic wypełnia Wniosek Rekrutacyjny do dnia 15 kwietnia br. tylko elektronicznie poprzez stronę internetową, następnie wypełniony Wniosek musi wydrukować.

Wypełniony wniosek należy podpisać, następnie zeskanować wniosek w formacie .pdf lub zrobić czytelne zdjęcia każdej strony wniosku.

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie .pdf lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną (e-mail), do szkoły podstawowej pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail (wniosek można wysłać tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru):

1. Szkoła Podstawowa nr 2 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Szkoła Podstawowa nr 3 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Szkoła Podstawowa nr 6 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

4. Szkoła Podstawowa nr 7 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5. Szkoła Podstawowa nr 8 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

6. Szkoła Podstawowa nr 9 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7. Szkoła Podstawowa nr 10 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Szkoła Podstawowa nr 11 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

9. Szkoła Podstawowa nr 12 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

10. Szkoła Podstawowa nr 13 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

11. Szkoła Podstawowa nr 14 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wniosek Rekrutacyjny rodzic może wysłać drogą elektroniczną tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „szkołę pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „szkoły pierwszego wyboru”.

Dyrektor „szkoły pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

Dyrektor szkoły w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego. 

Rodzic ma więc obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego
i podpisanego Wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.
 

Potwierdzanie wniosku przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru: 

Nie ma możliwości otrzymania wniosku w formie papierowej !!! 

Rodzic wypełnia wniosek za pośrednictwem strony internetowej, wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie.

Rodzic wersję elektroniczną wniosku (scan w formacie pliku .pdf lub zdjęcie wniosku) musi koniecznie przesłać drogą elektroniczną (na właściwy adres e-mail) do szkoły pierwszego wyboru i tym samym potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwą szkołę, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie oraz w późniejszym etapie wynik rekrutacji. 

Proszę o zapoznanie się ze zmienionym terminarzem oraz nowymi zasadami składania wniosków rekrutacyjnych.