Tłumacz

Polish English German

Komunikaty

OBIADY

obiady wydawane będą od 6 września 2018r.

płatność za obiady - pierwsze trzy dni każdego miesiąca 

odpisy w przypadku nieobecności dziecka, rodzic zgłasza telefonicznie lub osobiście w tym dniu do godz. 9:00 

odpłatność za wrzesień 64,60zł

stawka za obiad 3,80zł