Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Komunikaty

Zebrania i konsultacje

9.09.2019

Zebranie

4. 11.2019

Konsultacje

9.12.2019

Zebranie + konsultacje + oceny przewidywane

27.01.2020

Wystawianie ocen za I okres (śródrocznych)

3.02.2020

Zebranie z rodzicami+podsumowanie I okresu

23.03.2020

Konsultacje z rodzicami

18.05.2020

Zebranie + konsultacje +oceny przewidywane

19.06.2020

Wystawianie ocen rocznych