Tłumacz

Polish English German

Komunikaty

Harmonogram pracy szkoły

Harmonogram pracy szkoły

 

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godzinach od 7.15 do 15.15

Świetlica szkolna czynna codziennie w godzinach od 6.30 do 17:00 

Biblioteka szkolna czynna codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00

 

Stołówka szkolna czynna codziennie w godzinach: 11:15 - 14:45

 

po 4 lekcji  11.15-11.35  przerwa obiadowa klasy 1,2

 

po 5 lekcji  12.20-12.40 przerwa obiadowa klasy 2,3,4

 

po 6 lekcji  13.25-13.40 przerwa obiadowa klasy 5,6

po 7 lekcji

 

GODZINY LEKCYJNE

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:40 - 10:25

4. 10:30 - 11:15

5. 11:35 - 12:20

6. 12:40 - 13:25

7. 13:40 - 14:25

8. 14:30 - 15:15

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Żywienie uczniów w naszej szkole odbywa się przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii zimowych oraz dni wyznaczonych, jako wolne od nauki.

Wpłacać za obiady można:

1. W  szkole (gabinet intendenta szkoły),
2. Na konto szkoły - po uprzednim sprawdzeniu kwoty do zapłaty numer konta, na które można wpłacać należności za obiady:

84 2030 0045 1110 0000 0193 1900

BARDZO PROSIMY O WPŁACANIE WŁAŚCIWEJ KWOTY 

Szkoła Podstawowa nr 10

im. Mikołaja Kopernika

ul. Andromedy 62

67-200 Głogów


Przy wpłacie na konto bankowe szkoły obowiązkowo należy podać informacje: imię/imiona i nazwisko ucznia/uczniów, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.Przy wpłacie na konto karnet na obiad odbiera się w gabinecie intendenta szkoły .

W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej zwraca się opłaty (za każdy dzień jego nieobecności) pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona do godz. 9.00 (w dniu nieobecności) ustnie lub pod nr tel. 768338600   wew.34

 Opłata za obiady jest zbierana w pierwsze trzy dni u intendenta, godziny zbierania opłat będą zawsze wywieszone na drzwiach.

 

Dziecko może korzystać z obiadów szkolnych dopiero po okazaniu bloczka obiadowego na bieżący miesiąc.

Wpłaty za obiady prosimy uregulować od 1 do 5 dnia miesiąca.

Pieniądze, które będą wpłacone na konto po 5 dniu będą odsyłane na konto, z którego zostały przelane.

 Dziecko dostanie bloczek obiadowy dopiero po pokazaniu przelewu.