Tłumacz

Polish English German

Komunikaty

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

W naszej szkole obowiązuje dziennik elektroniczny 

Link do logowania (kliknij tutaj)

Oferta Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Głogowie (2)

Klasy pierwsze z uczniami sześcioletnimi mają zajęcia w salach dydaktycznych mieszczących się na parterze szkoły. Sale dydaktyczne wyposażone są w odpowiednie pomoce, sprzęt multimedialny, kąciki tematyczne, zabawki, gry edukacyjne, a także sprzęt do zabaw i zajęć.

 

Dzieci korzystają ze specjalnie utworzonej Sali zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.

  Mali uczniowie mają również do dyspozycji: pływalnię, salkę do zajęć gimnastyki korekcyjnej,  salkę do zajęć logopedycznych,  nowoczesną salę gimnastyczną oraz  boiska szkolne z przyległymi terenami zielonymi oraz placem zabaw.

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

W szkole funkcjonują dwie świetlice, które są czynne od godz. 6-30 – 17.00. Obiady wydawany są w godzinach 11.15 – 14.45 (uczniowie spożywają obiad pod opieką nauczycieli).

 

W szkole istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym: zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe,  teatralne, artystyczne, recytatorskie.

Nasze 6–latki biorą udział w różnorodnych konkursach (recytatorskie, plastyczne, matematyczne, czytelnicze, przyrodnicze)oraz akcjach edukacyjnych prowadzonych na terenie szkoły min: ”Klub bezpiecznego Puchatka” oraz prozdrowotnych „Owoce w szkole”, „Śniadanie daje moc”, „Nie pal przy mnie proszę”. Uczestniczą w spotkaniach z autorami książek dla dzieci  oraz w koncertach muzycznych.

Plac zabaw, boiska sportowe oraz alejki umożliwiające dzieciom korzystanie ze spacerów oraz zabaw na świeżym powietrzu. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz grono specjalistów (pedagog, logopeda, nauczyciel trapi pedagogicznej, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej) służą pomocą w zakresie wspierania rozwoju psychofizycznego dzieci. Wszystkie dzieci są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz opieką pielęgniarki szkolnej.

gabinet pielęgniarki szkolnej                   sala do zajęć komputerowych

 

 

biblioteka szkolna

Na stronie szkoły www.sp10glogow.pl znajduje się wiele zdjęć ukazujących funkcjonowanie naszej szkoły.