Tłumacz

Polish English German

Komunikaty

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31.12.2017r.

Ferie zimowe  15 – 28.01.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna  29.03 – 03.04.2018r.

Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

13 października 2017r. – piątek

02 - 03 listopada 2017r. – czwartek i piątek

30 kwietnia 2018r. - poniedziałek

02 i 04 maja 2018r. – środa i piątek

01 czerwca 2018 - piątek

08 czerwca 2018r. - piątek

Rada Rodziców za rok szkolny 2017/2018

Wpłata na konto Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie zwraca się z prośbą o
dokonanie wpłaty w wysokości:
-jedno dziecko w rodzinie uczące się w Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie wynosi 50 zł,
-dwoje dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie wynosi po 30 zł na
dziecko,
-troje dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie wynosi po 20 zł na dziecko,
-czworo dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie wynosi po 15 zł na
dziecko,
-pięcioro i więcej dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie wynosi po 10 zł
na dziecko.
Każdy Rodzic powinien wpłacić składkę. Pieniądze z składki Rady Rodziców częściowo
wracają do klas wg uchwały:
-50% zwrotu do klasy – jeśli 75% i więcej uczniów klasy zapłaci składkę;
-40% zwrotu do klasy – jeśli od 50% do 74% uczniów klasy zapłaci składkę;
-25% zwrotu do klasy – jeśli wpłynie poniżej 50% wpłat.
Pozostała część kwoty wykorzystana jest w następujący sposób: nagrody na konkursy sportowe, edukacyjne, zakup książek do biblioteki, wyposażenie świetlicy, pomoce naukowe, przejazdy dzieci na zawody itp.
 
Składkę należy wpłacić u wychowawcy klasy lub skarbnika, bądź na konto Rady Rodziców:
Bank Zachodni WBK 3 Oddział w Głogowie 31 1090 2079 0000 0001 2777 2652 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Głogowie; ul. Andromedy 62; 67-200 Głogów.
 
Tytułem: Składka Rada Rodziców 2017/18 ............................ (imię nazwisko ucznia, oraz klasa). Wychowawca klasy zostanie w ciągu 14 dni powiadomiony o dokonanej wpłacie na konto Rady Rodziców.
.......................................................
Przewodniczący Rady Rodziców

KSIĄŻKI - OPŁATA ZA ZNISZCZENIE

UCHWAŁA DO STATUTU NR 16/2016/2017