Tłumacz

Polish English German Ukrainian

"Światowy Dzień Rzucania Palenia", "Znajdź właściwe rozwiązanie"

W bieżącym roku szkolnym podobnie jak w ubiegłych latach przy ścisłej współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Głogowie nasza szkoła przyłączyła się do ogólnokrajowej i lokalnej kampanii zdrowotnej promującej zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia.

Przystąpiliśmy do profilaktycznego programu edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”, oraz akcji „Światowego Dnia Rzucania Palenia”, który obchodzony jest w każdy trzeci czwartek listopada.

Program skierowany do uczniów klas  IV – VI

 Cel programu :

  • Przekazywanie uczniom wiedzy na temat skutków palenia tytoniu
  • Upowszechnienie mody na niepalenie
  • Zwrócenie uwagi na problem biernego palenia

 Zadania do realizacji:

  • Pogadanki na lekcjach wychowania fizycznego na temat zdrowotnych i społecznych skutków palenia tytoniu
  • Prace plastyczne (klasy IV i V- dowolny plakat na temat szkodliwości palenia tytoniu, klasy VI- praca na temat substancji trujących zawartych w nikotynie i ich wpływie na organizm człowieka)
  • Tematyczne gazetki ścienne na szkolnych korytarzach
  • Konkurs wiedzowo- sportowy dla klas VI (konkurencje sprawnościowe połączone z wiedzowymi)

Wyniki konkursu:

I miejsce VI b

II miejsce VIa, VIe

III miejsce VIc

IV miejsce VI d