Tłumacz

Polish English German Ukrainian

19 LISTOPAD "ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA"

Jednym z wielu działań prozdrowotnych jakie są udziałem naszej szkoły jest kampania promująca zdrowy , wolny od dymu tytoniowego styl życia. Każdego roku w trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania  Palenia. Z tej okazji uczniowie klas IV – VI podejmowali szereg działań , których celem było:

  1. Nabycie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu.
  2. Rozwijanie umiejętności przeciwstawiania się paleniu
  3. Umiejętność dokonywanie prawidłowych wyborów zdrowotnych

W klasach IV przeprowadzono konkurs plastyczny na plakat

 „Nikotyna szkodzi zdrowiu”.

Plakaty  wystawione  na korytarzu przy sali gimnastycznej były oceniane przez uczniów . Najbardziej spodobał się a tym samym zajął

I miejsce plakat wykonany przez Paulinę Stachyrę z klasy IV b

II miejsce dla Dominiki Sadowskiej z klasy IV b

III miejsce dla Mai Masny z klasy IV a

Uczniowie klas V pisali list do bliskich osób ze swojego otoczenia, które palą.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca Oli Fudali z klasy Vc i Kamila Franczyka z klasy Vd.

W klasach VI przeprowadzono ankietę, w której uczniowie anonimowo odpowiadali na pytania związane z paleniem. Zostało przebadanych 97 uczniów.

 Z ankiety wynika , że większość , bo 73 osoby są zdecydowanym przeciwnikiem palenia,  7 osób akceptuje palenie, a 15 uczniom jest obojętne czy w ich otoczeniu palą. Młodzi ludzie sięgają po papierosa, bo:

- są ciekawi jak smakują  - 11osób

- chcą zaimponować znajomym  -  55 osób

-  chcą poczuć się dorosłymi  -  12 osób

Na pytanie o pierwsze próby zapalenia papierosa, zdecydowana większość , bo 84 uczniów odpowiedziała przecząco, ale niestety 11 osób pierwsze próby ma już za sobą.

Pytani o znajomość skutków palenia najczęściej wymieniają raka płuc i choroby serca. Dość ograniczona i  bardzo ogólna jest wiedza naszych uczniów na temat szkodliwości palenia tytoniu, 8 osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. Zatem wniosek o konieczności prowadzenia takich akcji nasuwa się sam.

Ponadto w ramach działań antynikotynowych opracowano gazetkę ścienną, oraz przeprowadzona została przez nauczycieli wychowania fizycznego  „aktywna przerwa” w myśl zasady

„Nie palę, sportowymi sukcesami się chwalę”

Opracowała Anna Gostyńska