Tłumacz

Polish English German Ukrainian

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

„Każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo i powinien mieć możliwość uczyć się w szkole promującej zdrowie”

Te znamienne słowa zapisane na I Konferencji Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, stały się  wyznacznikiem dla ludzi odpowiedzialnych za edukację i zdrowie naszych dzieci.

Program Szkoły Promującej Zdrowie w Polsce pilotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia zyskał wielkie uznanie społeczne.

Nasza szkoła utożsamiając się z ideami programu, równocześnie propagując zdrowy i aktywny tryb życia , realizując wiele projektów prozdrowotnych, oraz spełniając określone wymagania i warunki uzyskała w maju 2010roku certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i przystąpiła do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Nadrzędnym celem programu SPZ jest:

1. Zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

2. Kształtowanie postaw, które doceniają i dbają także o zdrowie innych ludzi

3. Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego

3. Zapewnienie odpowiedniego środowiska do pracy i nauki

W bieżącym roku szkolnym głównym celem programu jest kształtowanie u uczniów świadomości jak ważny jest model zdrowego stylu życia, stylu który obejmuje 3 obszary:

1. Higiena osobista i otoczenia

2. Zdrowe odżywianie

3. Aktywność fizyczna

Program będzie realizowany z zastosowaniem wielu metod, np. pogadanki, dyskusje, zajęcia edukacyjne, gazetki ścienne i plakaty.

Zagadnienia objęte programem:

1. Podstawowe zasady higieny, dlaczego i jak dbać o czystość skóry po wysiłku

2. Zdrowe odżywianie w walce z otyłością, piramida zdrowego żywienia

3. Wpływ i znaczenie ruchu na budowę i postawę ciała, moja sprawność fizyczna

Propagując aktywne formy spędzania wolnego czasu zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych, aktywnego uczestnictwa w Szkolnych Igrzyskach Sportowych, imprezach sportowych Szkolnego Związku Sportowego, a także udziału w innych projektach proponowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Koordynator SPZ

n-l wych.fiz. Anna Gostyńska