Tłumacz

Polish English German Ukrainian

RODZICE, OPIEKUNOWIE!!!

Z dużym zadowoleniem i pełnym poparciem nauczyciele wychowania fizycznego w naszej szkole przyjęli akcję Ministerstwa Sportu i Turystyki „Stop zwolnieniom z wf-u”.

 

Celem tej kampanii jest walka z wciąż zwiększającą się liczbą zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, co niewątpliwie jest jedną z przyczyn  coraz gorszej sprawności fizycznej dzieci.

Z badań prof. dr hab. med. Barbary Wojnarowskiej wynika, że lekarze i rodzice zbyt  często zezwalają dzieciom na nieuczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego.

Niestety to zjawisko dotyczy także uczniów naszej szkoły.

Zapominamy, że aktywność fizyczna jest elementarną podstawą zdrowia fizycznego i psychicznego a także biologiczną potrzebą człowieka.

Bez ruchu nie można prawidłowo egzystować, a jego brak lub niedostatek, szczególnie w okresie rozwoju i wzrastania organizmu, powoduje powstawanie wad postawy, a także zaburzenia w rozwoju fizycznym i psychicznym.

Nieodzowność ruchu dla wszechstronnego i prawidłowego rozwoju organizmu wskazuje na konieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniej dawki wysiłku fizycznego. Ogólna zasada jest taka, że dzienna dawka ruchu powinna być tym większa im młodsze dziecko. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO ) dzienna konieczna dawka ruchu dla dzieci w wieku szkolnym to minimum 60 minut. Zwolnienia z wf-u od rodziców lub lekarza często wypisywane zbyt pochopnie, ostatecznie działając na szkodę naszych dzieci, wyrządzając im krzywdę.

Świadomie lub nie, nie zabierajmy naszym dzieciom możliwości na lepszą jakość życia.

Nauczyciele wychowania fizycznego apelują do rodziców i opiekunów o wsparcie ich w działaniach.

Jako Szkoła Promująca Zdrowie podejmujemy szereg działań, realizujemy wiele projektów których celem jest między innymi zwiększenie aktywności wśród uczniów naszej szkoły. Oferujemy możliwość uczestnictwa  w różnych  formach aktywności ruchowej.

Zachęcajmy wspólnie nasze dzieci do udziału w tych zajęciach. Karą za brak postępów w nauce nie może być zakaz uczestniczenia dziecka w dodatkowych zajęciach sportowych (kara ta niestety jest często stosowana przez rodziców).

Wspólnym celem nas wszystkich jest dobro dziecka, zatem  przyłączmy się do akcji pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki i realizujmy jej główne założenie „stop zwolnieniom z wf-u”

 

                                                                 Nauczyciele wychowania fizycznego

                                                                                       SP 10

Opracowała Anna Gostyńska