Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Szkoła Promująca Zdrowie – Rok szkolny 2016/17 „ZDROWO ŻYĆ - ZDROWYM BYĆ”

Zdrowie jest jedną z największych wartości człowieka, a edukacja zdrowotna jest procesem w którym dzieci, a także dorośli uczą się jak dbać o zdrowie własne i społeczności w której żyją.

    Pragniemy, aby nasza szkoła była miejscem w którym  w szczególny sposób propaguje się zdrowy styl życia wśród uczniów , wyposaża się ich w wiedzę i umiejętności do podejmowania dobrych wyborów. Kształtuje się w nich poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Prowadzi się wszechstronną edukację propagującą zdrowie, włącza się do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak i rodziców.

Podejmujemy szereg działań promujących zdrowie. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

Kierując się zasadą „Nasze zdrowie w naszych rękach” opracowany został plan działań edukacji prozdrowotnej dla uczniów naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym.

 Działania te obejmują trzy obszary:

 1. Higiena osobista i otoczenia
 2. Zdrowe odżywianie
 3. Aktywność fizyczna

Celem programu jest, aby uczniowie zdobyli wiedzę, oraz realizowali ją w praktyce. Będą dbać o higienę osobistą i otoczenia, poznają zasady racjonalnego odżywiania i będą je stosować w praktyce, zrozumieją też w jaki sposób sprawność fizyczna i aktywność ruchowa wpływa na ich zdrowie i życie.

Higiena osobista i otoczenia

Zadania i treści:

 • Dlaczego i jak dbać o czystość skóry po wysiłku fizycznym?
 • Jak ubierać się w zależności od pory roku?
 • Podstawowe zasady higieny oraz sposoby, które umożliwiają porządek w domu, w szkole itp…

Metody pracy:

 • Pogadanki, dyskusje
 • Gazetki ścienne, plakaty

 

Prawidłowe odżywianie

Zadania i treści

 • Zdrowe odżywianie w walce z otyłością i nadwagą
 • Ocena własnej sylwetki (wskaźnik BMI)
 • Co to jest „Piramida Zdrowego Żywienia”
 • Skutki nadmiaru i niedoboru poszczególnych składników odżywczych

Metody pracy:

 • Pogadanki
 • Gazetka ścienna
 • Akcja „zdrowa kanapka”
 • Jadłospis- mój przykładowy dzień

Aktywność ruchowa

Zadania i treści:

 • Wpływ i znaczenie ruchu na budowę i postawę ciała
 • Jak odpoczywać? Sposoby spędzania wolnego czasu.
 • Ocena własnej sprawności fizycznej

Metody pracy:

 • Pogadanki, dyskusje
 • Aktywna przerwa
 • Sportowe zajęcia pozalekcyjne
 • Indeks Sprawności Fizycznej
 • Zawody sportowe szkolne, międzyszkolne, konkursy taneczne
 • Rambit wiedzowo- sprawnościowy
 • Komputerowe badanie postawy ciała
 • Dekalog Zdrowego Stylu Życia
 • Szkolny konkurs o Zdrowym Stylu Życia

Opracowała Anna Gostyńska

Nauczyciel wychowania fizycznego