Szkoła Promująca Zdrowie – Rok szkolny 2016/17 „ZDROWO ŻYĆ - ZDROWYM BYĆ”

Kategoria: Szkoła promująca zdrowie
Opublikowano: piątek, 21, październik 2016 07:54
Maria Grondalska
Odsłony: 2000

Zdrowie jest jedną z największych wartości człowieka, a edukacja zdrowotna jest procesem w którym dzieci, a także dorośli uczą się jak dbać o zdrowie własne i społeczności w której żyją.

    Pragniemy, aby nasza szkoła była miejscem w którym  w szczególny sposób propaguje się zdrowy styl życia wśród uczniów , wyposaża się ich w wiedzę i umiejętności do podejmowania dobrych wyborów. Kształtuje się w nich poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Prowadzi się wszechstronną edukację propagującą zdrowie, włącza się do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak i rodziców.

Podejmujemy szereg działań promujących zdrowie. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

Kierując się zasadą „Nasze zdrowie w naszych rękach” opracowany został plan działań edukacji prozdrowotnej dla uczniów naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym.

 Działania te obejmują trzy obszary:

  1. Higiena osobista i otoczenia
  2. Zdrowe odżywianie
  3. Aktywność fizyczna

Celem programu jest, aby uczniowie zdobyli wiedzę, oraz realizowali ją w praktyce. Będą dbać o higienę osobistą i otoczenia, poznają zasady racjonalnego odżywiania i będą je stosować w praktyce, zrozumieją też w jaki sposób sprawność fizyczna i aktywność ruchowa wpływa na ich zdrowie i życie.

Higiena osobista i otoczenia

Zadania i treści:

Metody pracy:

 

Prawidłowe odżywianie

Zadania i treści

Metody pracy:

Aktywność ruchowa

Zadania i treści:

Metody pracy:

Opracowała Anna Gostyńska

Nauczyciel wychowania fizycznego