Tłumacz

Polish English German Ukrainian

„Światowy Dzień Rzucania Palenia”

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W bieżącym roku to dzień 17-go listopada. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy Dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany i większość palaczy. Idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się także w innych krajach.

Od 1991 roku w każdy trzeci  czwartek listopada Fundacja „Promocja Zdrowia” namawia Polaków do rzucania palenia. Nasza szkoła jako Szkoła Promująca Zdrowie we współpracy z Sanepidem przyłączyła się do ogólnokrajowej i lokalnej kampanii zdrowotnej promującej zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia.

Celem podjętej w szkole akcji było:

  • Upowszechnienie wśród dzieci mody na niepalenie oraz przedstawienie zysków płynących z niepalenia
  • Zwrócenie uwagi na problem biernego palenia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w warunkach domowych
  • Zwrócenie uwagi na konsekwencje palenia tytoniu

Szkoła w tym dniu szczególny nacisk kładzie na uświadomieniu uczniów o szkodliwości tego nałogu. Po papierosy sięga coraz więcej nieletnich, dlatego z myślą o zdrowiu naszych  dzieci szkoła podjęła w ramach akcji następujące działania:

  • Na lekcjach wychowania fizycznego odbyły się pogadanki nt „Nikotyna szkodzi zdrowiu”
  • Wykonane zostały gazetki ścienne  
  • Rozdawane były wśród uczniów ulotki  
  • Uczniowie klas IV wykonywali plakaty na temat szkodliwości palenia tytoniu, które zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych.
  • Zadaniem dla uczniów klas V było utworzenie rymowanki tematycznie związanej z akcją.
  • Klasy VI rywalizowały w konkursie wiedzowo –sportowym , gdzie konkurencje sportowe połączone były z rozwiązywaniem rebusów i krzyżówek o tematyce związanej z paleniem.
  • Ponadto w klasach VI przeprowadzono ankietę, w której uczniowie anonimowo odpowiadali na pytania związane z paleniem.

Zostało przebadanych 97 uczniów, z czego 70 okazało się zdecydowanym przeciwnikiem palenia. Niestety aż 44 osoby stwierdziły że jest im obojętne gdy w ich otoczeniu ktoś pali, 3 osoby akceptują palenie.

Na pytanie dlaczego młodzi ludzie sięgają po papierosy, 64 osoby odpowiedziały że chcą zaimponować znajomym, 22  bo chcą poczuć się dorosłymi, pozostali z ciekawości jak papieros smakuje.

Zapytani o skutki palenia tytoniu najczęściej wymieniali raka płuc, zawał serca i brzydki wygląd(włosy, skóra, zęby).Niestety 15 uczniów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Wiedza naszych uczniów w tym temacie jest dość ograniczona zatem jest  potrzeba i konieczność przeprowadzania takich akcji.

Opracowała Anna Gostyńska