Tłumacz

Polish English German Ukrainian

"TRZYMAJ FORMĘ!" w SP 10 c.d

Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie przystąpiła do kolejnej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego "TRZYMAJ FORMĘ!”. Celem programu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do spędzania czasu wolnego w sposób aktywny oraz poprawa jakości odżywiania dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Każdego roku w naszej szkole powoływany jest szkolny zespół „Trzymaj Formę!”, który tworzą chętni do działania uczniowie klas V – VI oraz opiekun – nauczyciel wf p. Sylwia Szczeblewska. Zespół opracowuje plan działań ,który ma zachęcić uczniów klas I-VI naszej szkoły do zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania czasu wolnego. Do współpracy angażujemy nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców klas I-VI, rodziców oraz pielęgniarkę szkolną. W tym roku szkolnym w realizację zadań włączyli się również przedstawieciele Samorządu Uczniowskiego.

W roku szkolnym 2016/2017 zespół "Trzymaj Formę!” zaplanował i zrealizował następujące zadania:

 1. GAZETKA ŚCIENNA
 2. AUDYCJA RADIOWA „Trzymaj Formę!”
 3. TYDZIEŃ ZDROWIA
 • Badanie BMI na przerwach  i analiza wyników
 • Pomiar ciśnienia krwi przez pielęgniarkę szkolną
 • Aktywna przerwa dla uczniów klas I-III i IV-VI
 1. SZKOLNE IGRZYSKA SPORTOWE – rywalizacja sportowa klas przez cały rok szkolny, np. Piłka ręczna chłopców kl. IV,V,VI,  mini piłka siatkowa dziewcząt kl. V i VI, piłka ręczna dziewcząt kl. VI
 2. PRACE PLASTYCZNE KLAS:
 • Klasy czwarte „DEKALOG ZDROWEGO STYLU ŻYCIA”
 • Klasy piąte „TALERZE ZDROWIA”
 • Klasy szóste „WIERSZE, RYMOWANKI, FRASZKI O TEMATYCE ZDROWOTNEJ”
 1. SZKOLNY KONKURS TAŃCA NOWOCZESNEGO
 2. RODZINNY TURNIEJ MINISIATKÓWKI
 3. UDZIAŁ UCZNIÓW KLAS I-VI W TURNIEJACH, ZAWODACH I KONKURSACH, np. Aqua Liga,Ogólnopolskie zawody pływackie, Zawody sportowe organizowane przez Miejski Szkolny Związek Sportowy
 4. RAMBITY SPORTOWO-ZDROWOTNE KLAS I-III i IV-VI
 5. „NOCNE MANEWRY SORTOWO-CZYTELNICZE”

Zespół „TRZYMAJ FORMĘ!” oraz opiekun dziękują wszystkim uczniom SP 10, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za zaangażowanie w realizację wszystkich zadań prozdrowotnych.

Opracowała : S. Szczeblewska