Tłumacz

Polish English German Ukrainian

LIST OTWARTY DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW

                                                                               Głogów, 07.01.2014r.                    

 List otwarty do rodziców i opiekunów

 

Drodzy Rodzice , Opiekunowie !

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do programu profilaktyki palenia tytoniu, pragniemy zwrócić Waszą uwagę na olbrzymi problem zdrowotny jakim jest nałóg palenia papierosów.

Niestety pierwsze próby i eksperymenty z paleniem najczęściej mają miejsce wśród uczniów klas V i VI. Spróbowanie w tak młodym wieku jest pierwszym krokiem do systematycznego palenia, a w przyszłości nałogu.

Pamiętajmy, że dzieci z rodzin w których rodzice palą są dwukrotnie bardziej narażeni na prawdopodobieństwo, iż oni sami też zostaną nałogowymi palaczami.

Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców też.

O zgubnych skutkach palenia tytoniu nie trzeba chyba nikogo przekonywać, ale warto uświadomić sobie, że każdy rok  palenia skutkuje trzema miesiącami  życia. Równie niebezpieczne dla zdrowia jest wdychanie dymu tytoniowego przez osoby niepalące. Bierni palacze wdychają bowiem te same trujące i rakotwórcze substancje. Z powodu wymuszonego biernego palenia każdego roku umiera w Polsce prawie 2000 osób.

Jako Szkoła Promująca Zdrowie przystępując do programu stawiamy sobie następujące cele:

Przekazywanie wiedzy na temat skutków palenia tytoniu

Rozwijanie umiejętności przeciwstawiania się paleniu tytoniu

Kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

Licząc na pomoc i wsparcie ze strony Was, Rodziców i Opiekunów mamy nadzieję na pozytywne efekty.

Spróbujmy dokonać zmian również w swoich również w swoich zachowaniach.

NIE PAL!

JEŚLI PALISZ, RZUĆ!

JEŚLI JESZCZE NIE RZUCIŁEŚ, NIE PAL PRZY NIEPALĄCYCH!

 

                                                                      Realizatorzy programu                                                                                                     Sylwia Szczeblewska                                                                                                         Anna Gostyńska