Tłumacz

Polish English German Ukrainian

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

W marcu w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy z pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.

Celem konkursu było:

 • Upowszechnienie wśród dzieci zasad ratownictwa przedmedycznego
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Kształtowanie postaw sprzyjających dbaniu o bezpieczeństwo własne i innych ludzi

W konkursie skierowanym  do uczniów klas IV – VI , udział wzięło 15 uczestników. Był on okazją do sprawdzenia poziomu wiedzy naszych uczniów w temacie I pomocy. Największą wiedzą wykazali się uczniowie, którzy zajęli w kolejności:

I miejsce       ALEKSANDRA FUDALI      klasa Ve

II miejsce      SZYMON KOCZOROWSKI klasa VI b

III miejsce    AMELIA IWANOWSKA       klasa VI a

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w turnieju międzyszkolnym "Ty też możesz uratować życie", który odbędzie się w maju.

Anna Gostyńska

19 LISTOPAD "ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA"

Jednym z wielu działań prozdrowotnych jakie są udziałem naszej szkoły jest kampania promująca zdrowy , wolny od dymu tytoniowego styl życia. Każdego roku w trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania  Palenia. Z tej okazji uczniowie klas IV – VI podejmowali szereg działań , których celem było:

 1. Nabycie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu.
 2. Rozwijanie umiejętności przeciwstawiania się paleniu
 3. Umiejętność dokonywanie prawidłowych wyborów zdrowotnych

W klasach IV przeprowadzono konkurs plastyczny na plakat

 „Nikotyna szkodzi zdrowiu”.

Plakaty  wystawione  na korytarzu przy sali gimnastycznej były oceniane przez uczniów . Najbardziej spodobał się a tym samym zajął

I miejsce plakat wykonany przez Paulinę Stachyrę z klasy IV b

II miejsce dla Dominiki Sadowskiej z klasy IV b

III miejsce dla Mai Masny z klasy IV a

Uczniowie klas V pisali list do bliskich osób ze swojego otoczenia, które palą.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca Oli Fudali z klasy Vc i Kamila Franczyka z klasy Vd.

W klasach VI przeprowadzono ankietę, w której uczniowie anonimowo odpowiadali na pytania związane z paleniem. Zostało przebadanych 97 uczniów.

 Z ankiety wynika , że większość , bo 73 osoby są zdecydowanym przeciwnikiem palenia,  7 osób akceptuje palenie, a 15 uczniom jest obojętne czy w ich otoczeniu palą. Młodzi ludzie sięgają po papierosa, bo:

- są ciekawi jak smakują  - 11osób

- chcą zaimponować znajomym  -  55 osób

-  chcą poczuć się dorosłymi  -  12 osób

Na pytanie o pierwsze próby zapalenia papierosa, zdecydowana większość , bo 84 uczniów odpowiedziała przecząco, ale niestety 11 osób pierwsze próby ma już za sobą.

Pytani o znajomość skutków palenia najczęściej wymieniają raka płuc i choroby serca. Dość ograniczona i  bardzo ogólna jest wiedza naszych uczniów na temat szkodliwości palenia tytoniu, 8 osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. Zatem wniosek o konieczności prowadzenia takich akcji nasuwa się sam.

Ponadto w ramach działań antynikotynowych opracowano gazetkę ścienną, oraz przeprowadzona została przez nauczycieli wychowania fizycznego  „aktywna przerwa” w myśl zasady

„Nie palę, sportowymi sukcesami się chwalę”

Opracowała Anna Gostyńska

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE ROK SZKOLNY 2015/16

Zdrowie wartością bezcenną…

Cenimy zdrowie fizyczne- bo zapewnia dobre funkcjonowanie organizmu

Cenimy zdrowie psychiczne – bo zapewnia dobre samopoczucie

Cenimy zdrowie społeczne – bo pozwala na utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi

 

W bieżącym roku szkolnym temat przewodni edukacji prozdrowotnej  Szkoły Promującej Zdrowie to „Psychospołeczne aspekty zdrowia – życie w społeczeństwie”.

 Program  obejmuje szereg działań które będą realizowane w ciągu całego roku szkolnego.

Celem nadrzędnym programu jest promowanie zdrowia psychicznego wśród dzieci . Program  skierowany jest do uczniów klas IV – VI. Na poszczególnych poziomach będą podejmowane działania, które pozwolą osiągnąć następujące cele w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw i nawyków  naszych uczniów: 

1.Przyjazne współżycie z ludźmi, słabe i mocne strony człowieka, wpływ emocji na jego zachowanie czy zachowanie w sytuacjach trudnych i wobec porażek.

2.Kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących bezpieczeństwa w szkole i po za nią.

3.Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi, zagrożenia wynikające z niewłaściwego lub lekkomyślnego postępowania.

4.Zagrożenia związane z uzależnieniami.

Formy i metody pracy które pozwolą osiągnąć założone cele:

 • Pogadanki na lekcjach
 • Udział uczniów w dodatkowych zajęciach sportowych
 • Udział w międzyklasowych rozgrywkach w ramach SIS
 • Udział w zawodach międzyszkolnych wg kalendarza imprez SZS
 • Spotkanie ze strażakiem, policjantem, psychologiem, ratownikiem medycznym
 • Udział w ogólnopolskich akcjach i programach tematycznych
 • Próbna ewakuacja uczniów na wypadek pożaru
 • Gazetki ścienne, plakaty
 • Projekcje filmowe

Opracowala  Anna Gostyńska

KONKURS KLAS VI "O SZKODLIWOŚCI PALENIA TYTONIU"

SCENARIUSZ  KONKURENCJI

 

 1. Po dwie osoby z klasy – 5przeskoków przez skakankę dwójkami, rozwiązanie rebusu.
 2. Praca grupowa (dla całej klasy) – hasło rymowanka nt. szkodliwości palenia tytoniu.
 3. Po jednym przedstawicielu z klasy – kręcenie hula- hop kto dłużej?
 4. Pięciu reprezentantów z klasy – podbijanie piłeczki pingpongowej połączone z rozwiązywaniem haseł diagramu.
 5. Trzy osoby z klasy – bieg łączony (1-wszy po 2-giego i razem po trzeciego) rozwiązanie wspólne rebusu.
 6. Praca grupowa ( dla całej klasy) – dlaczego sięgamy po papierosa? min.3 przyczyny.

Organizatorzy

Anna Gostyńska

Sylwia Szczeblewska

"Światowy Dzień Rzucania Palenia", "Znajdź właściwe rozwiązanie"

W bieżącym roku szkolnym podobnie jak w ubiegłych latach przy ścisłej współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Głogowie nasza szkoła przyłączyła się do ogólnokrajowej i lokalnej kampanii zdrowotnej promującej zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia.

Przystąpiliśmy do profilaktycznego programu edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”, oraz akcji „Światowego Dnia Rzucania Palenia”, który obchodzony jest w każdy trzeci czwartek listopada.

Program skierowany do uczniów klas  IV – VI

 Cel programu :

 • Przekazywanie uczniom wiedzy na temat skutków palenia tytoniu
 • Upowszechnienie mody na niepalenie
 • Zwrócenie uwagi na problem biernego palenia

 Zadania do realizacji:

 • Pogadanki na lekcjach wychowania fizycznego na temat zdrowotnych i społecznych skutków palenia tytoniu
 • Prace plastyczne (klasy IV i V- dowolny plakat na temat szkodliwości palenia tytoniu, klasy VI- praca na temat substancji trujących zawartych w nikotynie i ich wpływie na organizm człowieka)
 • Tematyczne gazetki ścienne na szkolnych korytarzach
 • Konkurs wiedzowo- sportowy dla klas VI (konkurencje sprawnościowe połączone z wiedzowymi)

Wyniki konkursu:

I miejsce VI b

II miejsce VIa, VIe

III miejsce VIc

IV miejsce VI d