Tłumacz

Polish English German

Dyrekcja

 

Dyrektor

mgr Marek Groffik

 

Wicedyrektor

mgr Maria Warych-Grondalska                   mgr Małgorzata Krzywicka

 

 

Nauczyciele w roku szkolnym 2018/2019

 Grono pedagogiczne 

Edukacja wczesnoszkolna:

Klasy 1

mgr Alina Świdurska 

mgr  Iwona Gbiorczyk 

mgr Beata Dylewska

 mgr Anna Pala 

mgr Małgorzata Krzywicka

Klasy 2

mgr Joanna Ołówek

mgr Marzena Szymankiewicz

mgr Beata Dobies-Zalweska

mgr Małgorzata Kwiecień

klasy 3

mgr Józefa Cuper

mgr Katarzyna Smuga

Język polski:

mgr Krzysztof Jaskuła

mgr Magdalena Chilińska-Ratajczak

mgr Marzena Rokaszewicz

mgr Joanna Budkowska 

mgr Emilia Warmowska

mgr Joanna Pytel

Matematyka:

mgr Renata Błach

mgr Iwona Tkacz

mgr Wioletta Kornacka

mgr Wioletta Garduła

Język angielski:

mgr Barbara Mokrzycka

mgr Aleksandra Terefenko

mgr Marzena Szczygieł

mgr Dorota Jacek

mgr Natalia Jurkowska-Sosińska

mgr Maksymilian Wrotniak

Przyroda:

mgr Jolanta Bartczak

mgr Sylwia Cwynar

mgr Ewa Kilimar

Historia i WOS

mgr Anna Woźniak

mgr Zdzisław Wąsik

Plastyka:

mgr Anna Rytter

Muzyka:

mgr Maria Warych-Grondalska

mgr Anna Pala

Informatyka:

mgr Mirosław Taudul

mgr Maria Warych-Grondalska

mgr Iwona Tkacz

mgr Agnieszka Tomczyk-Sadurska

Religia:

siostra Bożena Andreasik 

mgr Beata Ćwik-Rzepa

ksiądz Maciej Żurawski

Technika:

mgr Mirosław Taudul

Świetlica:

mgr Mariola Chalusiak - Kierownik świetlicy

mgr Agnieszka Posłowska

mgr Anna Burda

mgr Ewa Gruszczyk

mgr Anna Cywińska

mgr Barbara Tomaszewska

mgr Danuta Matuszak

Biblioteka:

mgr Zdzisław Wąsik

mgr Joanna Pytel

Wychowanie fizyczne/Basen:

mgr Andrzej Chalusiak

mgr Anna Gostyńska

mgr Małgorzata Groffik

mgr Patrycja Stachowiak

mgr Tadeusz Pyszka

mgr Sylwia Szczeblewska

mgr  Tomasz Skiba

mgr Ewelina Kopczyńska

mgr Agnieszka Matuszak-Trojan

mgr Kinga Karnicka

mgr Agnieszka Łuczyk

Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze:

mgr Agnieszka Marynik 

Zajęcia logopedyczne:

mgr Urszula Bartosiewicz

 Pedagog:

mgr Ilona Wronowska 

mgr Beata Cieśla

Psycholog:

mgr Dorota Lewińska-Groszewska

Nauczyciel wspomagający:

 mgr Eleonora Górnicka

mgr Barbara Garsztka-Ziętek

mgr Katarzyna Sarzyńska

Rada Rodziców

Rada Rodziców