Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Nauczyciele w roku szkolnym 2019/2020

 Grono pedagogiczne 

Edukacja wczesnoszkolna:

Klasy 1

mgr Józefa Cuper

mgr Katarzyna Smuga

Klasy 2

mgr Alina Świdurska 

mgr  Iwona Gbiorczyk 

mgr Beata Dylewska

 mgr Anna Pala 

mgr Małgorzata Krzywicka

Klasy 3

mgr Joanna Ołówek

mgr Marzena Szymankiewicz

mgr Beata Dobies-Zalweska

mgr Małgorzata Kwiecień

Język polski:

mgr Krzysztof Jaskuła

mgr Magdalena Chilińska-Ratajczak

mgr Marzena Rokaszewicz

mgr Joanna Budkowska 

mgr Emilia Warmowska

mgr Joanna Pytel

Matematyka:

mgr Renata Błach

mgr Iwona Tkacz

mgr Wioletta Kornacka

mgr Wioletta Garduła

Język angielski:

mgr Barbara Mokrzycka

mgr Aleksandra Terefenko

mgr Marzena Szczygieł

mgr Dorota Jacek

mgr Natalia Jurkowska-Sosińska

mgr Alina Sanecka-Popis

Przyroda:

mgr Jolanta Bartczak

mgr Sylwia Cwynar

mgr Ewa Kilimar

Historia i WOS

mgr Anna Woźniak

mgr Zdzisław Wąsik

Plastyka:

mgr Anna Rytter

Muzyka:

mgr Maria Warych-Grondalska

mgr Anna Pala

Informatyka:

mgr Mirosław Taudul

mgr Maria Warych-Grondalska

mgr Iwona Tkacz

mgr Agnieszka Tomczyk-Sadurska

Religia:

siostra Bożena Andreasik 

mgr Beata Ćwik-Rzepa

mgr Andrzej Kaletanek

Technika:

mgr Mirosław Taudul

mgr Renata Błach

Świetlica:

mgr Mariola Chalusiak - Kierownik świetlicy

mgr Agnieszka Posłowska

mgr Ewa Gruszczyk

mgr Eleonora Górnicka

mgr Barbara Tomaszewska

mgr Danuta Matuszak

Biblioteka:

mgr Zdzisław Wąsik

mgr Joanna Pytel

Wychowanie fizyczne/Basen:

mgr Marek Groffik

mgr Andrzej Chalusiak

mgr Anna Gostyńska

mgr Małgorzata Groffik

mgr Patrycja Stachowiak

mgr Tadeusz Pyszka

mgr Sylwia Szczeblewska

mgr  Tomasz Skiba

mgr Natalia Rybak

mgr Agnieszka Matuszak

mgr Kinga Karnicka

mgr Agnieszka Łuczyk

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

mgr Agnieszka Marynik 

Biofeedback:

mgr Agnieszka Marynik

Zajęcia logopedyczne:

mgr Urszula Bartosiewicz

 Pedagog:

mgr Ilona Wronowska 

mgr Beata Cieśla

Psycholog:

mgr Dorota Laska-Kmieć

Nauczyciel wspomagający:

 mgr Anna Cywińska

mgr Barbara Garsztka-Zientek

mgr Katarzyna Sarzyńska

mgr Anna Burda

zajęcia wspierające 1-3

mgr Anna Łyko