Tłumacz

Polish English German

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W GŁOGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PREZYDIUM RADY RODZICÓW na rok szkolny 2018/2019

1. KATARZYNA MIŁEK-OCHMAN - Przewodnicząca

2. DOMINIK NABOŻNY - Z-ca przewodniczącej

3. ALDONA KOCZOROWSKA - Skarbnik

4. MARZENA KUCHARSKA - Sekretarz

5. KATARZYNA SERAFIN - Członek

6. MARZENA SOKOŁOWSKA-RAK - Członek

7. DOMINIK KUFLIŃSKI - Członek

8.TOMASZ SKIBA - Członek

KOMISJA REWIZYJNA

1. MARCIN SOWIŃSKI - Przewodniczący

2. JOANNA HILSZCZAŃSKA - Członek

3. EWA SZPAKOWSKA - Członek