Tłumacz

Polish English German Ukrainian

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W GŁOGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PREZYDIUM RADY RODZICÓW na rok szkolny 2019/2020

Katarzyna Serafin - Przewodniczący

Łukasz Zieliński – z-ca Przewodniczącego

Mariola Wielgus – Sekretarz

Marcin Sowiński – Skarbnik

Dominik Kufliński – Członek

Mariusz Majewski - Członek