VII Turniej Macmillan dla szkół podstawowych

Tuż po przerwie świątecznej, 7 stycznia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VII Turnieju Macmillan dla szkół podstawowych. Turniej miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 14 i był podzielony na poszczególne kategorie wiekowe.
Najlepszy wynik z naszej szkoły zdobył Adam Sosiński z klasy 1a zajmując 3 miejsce. Adasiowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
 
Opracowała: Dorota Jacek

Informacja w sprawie opieki stomatologicznej

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oprócz dotychczasowych świadczeń pielęgniarki szkolnej wprowadza się również świadczenia opieki stomatologicznej. Zgodnie z art.6 ust. 2 tej ustawy: „Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie opieki zdrowotnej. Miejscem tym jest gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą”, natomiast ust 3 mówi, że:

„Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż określony w ust. 2”.

Art. 9 ust. 1 precyzuje, co należy do obowiązków stomatologa:

„Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

2) Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia ¾ określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu  leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji”.

Ponieważ w szkole nie ma gabinetu stomatologicznego, to zastosowanie ma ust. 3 art. 12, który mówi, że: „W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący zawiera porozumienie z podmiotem wykonywującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń”.

Wobec takich przepisów prawa informuję, że podmiotem udzielającym bezpłatnych (finansowanych przez NFZ) świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie jest gabinet stomatologiczny „ANADENT” mieszczący się przy ul. Orzechowej 120 w Głogowie. Działania profilaktyczne, do których również jest zobowiązany świadczeniodawca, będą się w miarę możliwości odbywały na terenie szkoły.

Poniżej przekazuję formularz zgody, który należy wypełnić. Zwracam się z serdeczną prośbą o jak najszybsze oddanie go  przez dziecko (lub osobiście) wychowawcy w szkole.

                                                                                                            Dyrektor

                                                                                  Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie

                                                                                                          Marek Groffik

Dokumenty do pobrania dla Rodziców

zgoda na leczenie  (kliknij tutaj)

wykaz świadczeń (kliknij tutaj)

„JESTEM SPRAWNY - JESTEM MĄDRY” PODSUMOWANIE 2018/2019

W  roku szkolnym 2018/2019  kolejny raz przeprowadzono współzawodnictwo między klasowe pod nazwą „JESTEM SPRAWNY - JESTEM MĄDRY”. Obejmowało ono całe spektrum działalności  szkoły ,od wiedzy przez sztukę do sportu.. Punktacja umieszczona została na specjalnych tablicach wywieszonych na korytarzach szkolnych. Celem tego konkursu było: 

- zachęcenie jak największej liczby uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły i do samorealizacji,

- motywacja do pracy na rzecz klasy i szkoły,

- sprawdzenie swoich sił, zdolności i rozwój zainteresowań,

- zdrowa rywalizacja-rozpoznanie własnych sukcesów, kształtowanie umiejętności doceniania sukcesów kolegów,

- rejestracja wszystkich działań ,które mają miejsce w naszej placówce.

 A oto zwycięscy: Poziom  klas IV-VIII  

KLASA SPORT WIEDZA OGÓŁEM
4a 60 pkt 110 pkt 170 pkt
5b 72 pkt 93 pkt 165  pkt
6a 101 pkt 127  pkt 228 pkt

Osobno rywalizowały między sobą klasy pływackie- tu punktacja obejmowała zawody w których uczestniczyły wszystkie klasy: Mistrzostwa Polski, mitingi pływackie, ogólnopolskie zawody głogowskie(„Górnik 2018”,”Hutnik 2019”):  

KL.5a - 262 pkt I  miejsce
KL.6a - 219  pkt II  miejsce
KL.7a - 189 pkt III miejsce
KL.4a - 60  pkt IV miejsce
KL.8a - 58  pkt    V miejsce

KLASY IV Tak wypadły pozostałe klasy: 

KLASA SPORT WIEDZA RAZEM MIEJSCE
4a 60 pkt 110 pkt 170 pkt. I
4b 10 pkt 93 pkt 103 pkt. IV
4c 27 pkt 74 pkt 101 pkt.
4d 0 pkt 70 pkt 70 pkt VII
4e 28 pkt 73 pkt 101 pkt. V
4f 41 pkt 80 pkt 121 pkt. III
4g 41 pkt 120 pkt 161 pkt II
4h 10 pkt 87 pkt 97 pkt VI

KLASY V  

KLASA SPORT WIEDZA RAZEM MIEJSCE
5a 38 pkt 95 pkt 133 pkt IV
5b 72 pkt 93 pkt 165 pkt I  
5c 41 pkt 85 pkt 126 pkt V
5d 58 pkt 102 pkt 160 pkt II
5e 33 pkt 90 pkt 123  pkt VI
5f 59 pkt 86 pkt 145 pkt III
5g 14 pkt 75 pkt 89 pkt VII

 KLASY VI  

KLASA SPORT WIEDZA RAZEM MIEJSCE
6a 101 pkt 127 pkt 228 pkt I
6b 85 pkt 127 pkt 212  pkt II
6c 65 pkt 104 pkt 169   pkt IV
6d 50 pkt 97 pkt 147  pkt V
6e 56 pkt 109 pkt 186 pkt. III

 KLASY VII i VIII 

 KLASA SPORT WIEDZA RAZEM
7a 23 pkt 125 pkt 148 pkt
8a 17 pkt 66  pkt 81 pkt

W bieżącym roku szkolnym ,trwa rywalizacja ..zachęcamy do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz zawodach sportowych i działalności społecznej –punktowany jest każdy udział i zwycięstwo na rzecz klasy oraz na konto indywidualnych sukcesów.

Życzymy powodzenia  i gratulujemy dotychczasowych osiągnięć!!!!!!!! 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!!!

Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Rekrutacja

Licznik

Dzisiaj42
Wczoraj55
Tydzień211
Miesiąc1103
Wszystkie118148

Odnośniki

Szukaj na stronie