Uwaga uczniowie!!!

1. Od 2.09.2020 r. uczniowie,którzy zaczynają zajęcia od godz.8:00, mogą wejść na teren szkoły o godz. 7:30: 
a) klasy 1-4 wchodzą do szkoły wejściem przy placu zabaw
b) klasy 5-8 wchodzą wejściem głównym-dołem.
 
2. Pozostali uczniowie rozpoczynający zajęcia od 8:45 i później, wchodzą do szkoły wejściem głównym - dołem.
 
3.Świetlica szkolna  czynna jest  od godz. 6:30 do 17:00