SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO - LOGOPEDYCZNY pt. „Moja ulubiona głoska”

W dniu 04.03.2021 r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczno- logopedyczny pt. „Moja ulubiona głoska” w którym brali udział uczniowie klas I.

W ramach Konkursu, należało dostarczyć samodzielnie wykonaną pracę plastyczną., która miała na celu doprowadzenie do świadomości ucznia potrzeby codziennych ćwiczeniach narządów artykulacyjnych w celu wyeliminowania wad wymowy.

Ponadto Konkurs miał na celu prezentację indywidualnych możliwości, umiejętności
i zdolności plastycznych oraz zachęcenie do wspólnej pracy logopedy, rodzica i ucznia nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

 

LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:

I miejsce: Maja Kieszkowska- klasa Ib

I miejsce- Zuzanna Borczyk- klasa Ia

II miejsce: Pola Kosiata - klasa Ib

III miejsce: Julita Pałka - klasa Ia

 

Organizatorzy konkursu:

Urszula Bartosiewicz

Marzena Szymankiewicz