KONFERENCJA PT. „PROMOWANIE SYSTEMOWEGO WSPARCIA SZKOŁY W PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM”

W dniu 17 września 2013 w Zielonej Górze odbyła się konferencja pt. „Promowanie systemowego wsparcia szkoły w pracy z uczniem zdolnym" w ramach projektu systemowego ORE „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym".
W konferencji wzięli udział przedstawiciele kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów. Na konferencji obecne były również nauczycielki z naszej Szkoły: Iwona Tkacz, Alina Świdurska, Marzena Szczygieł i Urszula Bartosiewicz.
Na wstępie przedstawicielka ORE Pani Katarzyna Stępniak, ekspert merytoryczny projektu w ramach swojego wystąpienia poinformowała uczestników konferencji
o działaniach podejmowanych przez Zespół Projektowy. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentował Pan Artur Matejkowski z Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych, który zapoznał z ofertą MEN kierowaną do uczniów zdolnych oraz nauczycieli , w tym m. in.: systemem olimpiad, turniejami, konkursami i stypendiami oraz wyciągiem z najważniejszych aktów prawnych, które związane są z tematyką pracy z uczniem zdolnym. Uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w bardzo ciekawych i różnorodnych, równoległych sesjach tematycznych poświęconych prezentowaniu sprawdzonych, dobrych praktyk w pracy z uczniem zdolnym w różnych placówkach. Zdjęcia z konferencji znajdują się w Galerii.

Opracowała: Urszula Bartosiewicz