SZKOLNY KONKURS "ZOSTAŃ MISTRZEM SUDOKU”

Do konkursu przystąpiło 35 uczniów klas 4-6. W ciągu 45 minut uczniowie mieli do rozwiązania 6 zestawów SUDOKU. Mistrzami SUDOKU zostali:

 1. Kacper Kolendo
 2. Michał Tłuczek
 3. Maja Olczak
 4. Anna Biłyk
 5. Maja Witczak

Zwycięzcom gratulujemy!

Organizatorzy konkursu: Renata Błach, Iwona Tkacz

SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ

czyli co słychać w sporcie szkolnym

-kontynuacja dotychczasowych działań czy potrzeba zmian?

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do ogólnopolskiego programu pt.  „WF z klasą”, który został objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, w miesiącu październiku  zorganizowano Sportowy Okrągły Stół (SOS).

 • Przed debatą Sportowego Okrągłego Stołu zostały podjęte następujące działania:

- pogadanka na lekcjach w-f  nt. sportu szkolnego

- wypełnienie przez uczniów klas III i VI wewnątrzszkolnych ankiet opracowanych przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego dotyczących lekcji wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych

- spotkanie organizacyjne z Samorządem Uczniowskim i reprezentantami wybranych klas dotyczące organizacji Sportowego Okrągłego Stołu

 • Sportowy Okrągły Stół odbył się z udziałem:

- dyrektora szkoły:  p. Marka Groffika

- wicedyrektora szkoły:  p. Małgorzaty Krzywickiej

- koordynatora programu „WF z klasą”: p. Patrycji Stachowiak

- nauczyciela wspierającego program „WF z klasą”: p. Kingi Karnickiej

- nauczycieli wych. fizycznego: p. Anny Gostyńskiej, S.Szczeblewskiej

- nauczyciela gimnastyki korekcyjnej: p. Małgorzaty Groffik

- nauczycieli nauczania zintegrowanego: p. Iwony Gbiorczyk-Zając, p. Aliny Świdurskiej, p. Eleonory Mojsiewicz

- przedstawicieli Rady Rodziców

- przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

- delegacji klas III–VI

 • Wyniki ankiet, wnioski z zebrań, dyskusji, debaty:

Propozycje zmian wewnątrzszkolnych:

- zorganizowanie miejsca do przebierania się przed lekcją w-f dla kl. I–III

- organizowanie lekcji w-f na dworze w każdej porze roku

- wprowadzenie więcej muzyki i tańca w życiu sportowym szkoły

- organizowanie większej ilości zawodów sportowych, na które zapraszamy inne szkoły

- zapraszanie do szkoły ludzi ze świata sportu (lokalnego i nie tylko)

- zwiększenie udziału rodziców w życiu sportowym szkoły

- powołanie szkolnych animatorów sportu

Potrzeba zmian płynąca z zewnątrz:

- zmniejszenie liczebności uczniów na lekcjach w-f w klasach I–III  lub prowadzenie lekcji w- f w tych klasach jednocześnie przez dwóch nauczycieli

- dofinansowanie do specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego

Dobre przykłady lekcji w–f wg uczniów naszej szkoły:

- lekcje w -f na dworze

- dużo różnorodnych gier sportowych

- doskonała baza sportowo-rekreacyjna szkoły

- wesoła atmosfera

- ćwiczenia w parach, grupach i podgrupach

Niedostatki w tej dziedzinie:

- za długie lub za krótkie rozgrzewki

-za mało tańca i gimnastyki

 

            Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły, Radzie Rodziców, nauczycielom i uczniom za przybycie na obrady Sportowego Okrągłego Stołu oraz za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniach do debaty

                                                                           Zespół ds. programu „WF z klasą” 

                                                                                  Opracowanie: P.Stachowiak

 

 

 

zDOLNY ŚLĄZACZEK

W środę 16 października odbył się w naszej szkole szkolny etap konkursu wojewódzkiego „zDolny Ślązaczek”. Wzięli w nim udział uczniowie klas szóstych A, C i D.

Najlepsze wyniki uzyskali:

 1. Michał Tłuczek z 6C
 2. Mateusz Krawczyk z 6A
 3. Zuzanna Orzelska z 6D

oprac. Zdzisław Wąsik

ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

14 października w Dniu Święta KEN w naszej szkole odbyły się uroczyste akademie dla uczniów klas I-III i IV-VI. Wystąpili dla uczniów i nauczycieli oraz pracowników szkoły sami uczniowie. Śpiewano piosenki, przedstawiono skecze z życia szkoły oraz wysłuchano gry na trąbce. Poznaliśmy krótki rys historyczny tego święta. SU wręczył, po wcześniejszych wyborach wszystkich uczniów, odznaczenia wybranym nauczycielom, w kategoriach wiekowych I-III oraz IV- VI, w kategoriach:

 • Nauczyciel uśmiechu
 • Nauczyciel wyrozumiałości
 • Nauczyciel stylu
 • Nauczyciel dyscypliny.

Nad całością czuwały: Józefa Cuper, Maria Warych-Grondalska, Joanna Budkowska.

MISTRZOSTWA POWIATU GŁOGOWSKIEGO W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – 27.09.2013 R.

W piątkowe przedpołudnie, w Głogowskim Parku Południowym, odbyły się pierwsze zawody szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Jako pierwsze w biegach przełajowych wystartowały reprezentacje dziewcząt i chłopców szkół podstawowych z Głogowa i Powiatu. Trasa biegu przełajowego liczyła około 500 metrów. Reprezentacje naszej szkoły wypadły bardzo dobrze:

I miejsce dziewczęta i IV miejsce chłopcy.

 

Skład reprezentacji dziewcząt: Konga Górna 6c, Marcelina Totoszko 5a, Nadia Adamus 6d, Daria Szczepaniak 6c, Kinga Lewicka 5a, Sabina Głowacka 5a, Zuzanna Tyczyńska 5a, Wiktoria Świderska 6c, Julia Jarosz 6a, Sara Wiśniewska 6d.

 

Skład reprezentacji chłopców: Dawid Gaś, Mateusz Krawczyk, Daniel Marszał, Konrad Patla, Hubert Beń, Mateusz Wojciechowski, Szymon Majkowski, Filip Kosicki, Paweł Garduła, Piotr Struzik, Artur Szymanik.

Serdecznie gratulujemy dziewczętom i chłopcom!!!

Opracowała: S. Szczeblewska