Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Komunikaty

Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej

od 17 maja 2021r. wracamy do nauki stacjonarnej w systemie hybrydowym.

17,18,19 maja 2021r. do szkoły przychodzą klasy
4a,b,c,d
5a,b
6a,b,c,d
8a

20,21,24 maja 2021r. do szkoły przychodzą klasy
6e,f,g,h
7a,b,c,d,e,f,g

25,26,27 maja 2021r. egzamin ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla uczniów klas 4-7.

Klasy 1-3 w tych dniach mają lekcję normalnie.

28 maja 2021r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień dyrektorski).

Obiady klasy 4-8

Klasy 4-8 będą korzystać z obiadów od 1 czerwca 2021r. po powrocie do nauki stacjonarnej.

Lista dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Lista nr 1

Lista nr 1 c.d

Trwają również zapisy do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022. Karty do świetlicy i upoważnienia do odbioru dzieci należy pobrać ze strony internetowej szkoły i złożyć w skrzynce podawczej w szatni szkolnej. Termin do 22 maja2021r.

 karta

 regulamin

 upoważnienie 

Odpłatność za obiady - maj 2021

Informacja dotyczy uczniów, którzy korzystają z obiadów w szkole.

Odpłatność za obiady za miesiąc maj 2021r.

                     19 dni x 4,20zł = 79,80 zł

 BANK BNP PARIBAS   84 2030 0045 1110 0000 0193 1900

 WAŻNE!!!

Płatność przelewem proszę dokonywać od 04.05.2021r. do  10.05.2021r.po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty z intendentem szkoły nr tel. 76 8338600 wew. 33.

Jeżeli wpłata będzie po 10.05.2021r. to zostanie zwrócona na konto wpłacającego oraz spowoduje wstrzymanie obiadów

 Tytułem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa /za  miesiąc