Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Szkoła

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 10 rozpoczęła swoją działalność w 1980 r., wtedy w murach szkoły pojawili się pierwsi uczniowie. 09.05.1985 r. Patronem szkoły został wybitny astronom polski - Mikołaj Kopernik.
W naszej szkole od kilkunastu lat prowadzone są klasy o profilu pływackim. Obowiązkową nauką pływania objęte są klasy I - III. Ponadto uczniowie należą do sekcji sportowych, uczęszczają na gimnastykę korekcyjną.
Szkoła od kilku lat współpracuje z młodymi pływakami z patronackich miast Langenhagen (Niemcy), Laholm (Szwecja) oraz Glostrup (Dania).
Od wielu lat organizujemy Ogólnopolskie Zawody Pływackie z okazji Dnia Hutnika i Dnia Górnika. Wielokrotnie uczestniczyli w nich młodzi pływacy z Langenhagen, Laholm i Glostrup oraz reprezentacje wielu szkół i sekcji pływackich z całej Polski. Szkoła organizuje równiez turnieje w piłce ręcznej chłopców oraz siatkówce dziewcząt. Uczestniczymy w zawodach w ramach Miejskich Igrzysk Sportowych w dyscyplinach objętych kalendarzem tej imprezy.
Największe sukcesy uczniowie naszej szkoły osiągaja w zawodach pływackich. Są w śród nich Mistrzowie i Rekordziści Polski w kategorii juniorów, medaliści Mistrzostw Polski. Pływacy zdobywają również wiele medali na mitingach krajowych i zagranicznych. Nasi uczniowie odnoszą również znaczące sukcesy na szczeblu wojewódzkim i makro - regionalnym w dwuboju nowoczesnym, piłce ręcznej chłopców oraz piłce siatkowej dziewcząt.
W ciągu tych lat szkoła uzyskała tytuł najbardziej usportowionej w byłym woj. legnickim.
Bardzo duży nacisk kładziemy na edukację ekologiczną i prozdrowotną. Zbieramy surowce wtórne: puszki, kartridże, makulaturę, baterie. Uczniowie klas zintegrowanych mają możliwość uczęszczania na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone przez nauczyciela terapeutę oraz zajęcia z logopedą. Wszyscy uczniowie szkoły ze stwierdzoną wadą postawy objęci są bezpłatną gimnastyką korekcyjną, na którą składają się zajęcia pływania na basenie oraz ćwiczenia na salce korekcyjnej. Duże znaczenie ma dla nas praca z uczniami mającymi dysfunkcje rozwojowe w zakresie percepcyjno - motorycznym (zaburzenia wzroku, słuchu, mózgowe porażenie dziecięce, sprzężone wady wymowy). W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne. Współpracujemy z Fundacjami działającymi na rzecz dzieci chorych i potrzebujących pomocy materialnej. Staramy się o przyjęcie do ogólnopolskiej sieci szkół promujących zdrowie.
Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową z stałym dostępem do Internetu. Dla uczniów najzdolniejszych oraganizujemy dodatkowe zajęcia przygotowujące ich do międzyszkolnych konkursów przedmiotowych. Począwszy od klasy IV uczniowie uczą się obowiązkowo j. angielskiego. W klasach powyżej 24 uczniów zajęcia odbywają się z podziałem na grupy.
W szkole funkcjonuje świetlica, w której odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, rozwijające zainteresowania dziecka, ruchowe, kulturalno rozrywkowe oraz gry, zabawy integracyjne, socjoterapeutyczne. Wykorzystuje się też metody pedagogiki zabawy. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy w ten ciekawy i bezpieczny sposób mogą oczekiwać na lekcje lub powrót do domu.
Szkoła zapewnia opiekę pedagoga.
W naszej szkole działa stołówka. Obiady gotowane są na miejscu. Oprócz obiadów stołówka prowadzi akcję "szklanka mleka", z której korzysta kilkudziesięciu uczniów.
Po lekcjach prowadzone są liczne kółka zainteresowań, które są bezpłatne m. in. dla uczniów klas I - III: plastyczne, teatralne, ekologiczne, matematyczne, komputerowe, dla uczniów klas IV - VI: matematyczne, recytatorskie, regionalne, młodych przyrodników, ekologiczne, muzyczne, taneczne, miłośników książki, turystyczne, ZHP - zbiórki prowadzą uczniowie gimnazjum i liceów.
W szkole organizowane są konkursy miejskie m. in.: z j. polskiego, j. angielskiego, sztuki, ekologii "EKOMAT" oraz konkursy szkolne m. in.: "Kopernikiada", literacki "Labirynt", mistrz ortografii, recytatorski, plastyczny, konkursy przedmiotowe (historyczny, matematyczny, polonistyczny, informatyczny, przyrodniczy, muzyczny). Uczniowie chętnie uczestniczą w szkolnych i miejskich konkursach, osiągając liczne sukcesy.
W szkole organizowanych jest wiele imprez dla uczniów m. in.: Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Matki, Dzień Chłopaka, Mikołajki, Andrzejki, Baliki Karnawałowe.
Uczniowie mogą brać udział w licznych wycieczkach, które są organizowane w trakcie trwania roku szkolnego m. in.: rowerowych po Wzgórzach Dalkowskich, pieszych po Głogowie i okolicach, rekraacyjno - turystycznych, z serii aktywny wypoczynek, krajoznawcze - zabytki Dolnego Śląska, ekologiczne. W okresie wakacji szkoła organizuje: obóz rekraacyjno - sportowy w Ostrzycach (Kaszuby), w pensjonacie "OStolema" oraz obóz żeglarski na jeziorze Jeziorak, gdzie uczniowie mogą zdobyć uprawnienia żeglarskie.
Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami miejskimi, regionalnymi i krajowymi m. in. z: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głogowie, Klubem Osiedlowym "Pegaz", Domem Dziecka, PCK, Powiatową Strażą Pożarną i Komendą Policji, Filharmonią Zielonogórską, Fundacją "Serce"- na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom, Fundacją na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nauczyciele w SP 10 są otwarci na pomysły swoich uczniów i zawsze gotowi, by im pomóc.