Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Oferta Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Głogowie

Klasy pierwsze z uczniami sześcioletnimi mają zajęcia w salach dydaktycznych mieszczących się na parterze szkoły. Sale dydaktyczne wyposażone są w odpowiednie pomoce, sprzęt multimedialny, kąciki tematyczne, zabawki, gry edukacyjne, a także sprzęt do zabaw i zajęć.

 

Dzieci korzystają ze specjalnie utworzonej Sali zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.

  Mali uczniowie mają również do dyspozycji: pływalnię, salkę do zajęć gimnastyki korekcyjnej,  salkę do zajęć logopedycznych,  nowoczesną salę gimnastyczną oraz  boiska szkolne z przyległymi terenami zielonymi oraz placem zabaw.

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

W szkole funkcjonują dwie świetlice, które są czynne od godz. 6-30 – 17.00. Obiady wydawany są w godzinach 11.15 – 14.45 (uczniowie spożywają obiad pod opieką nauczycieli).

 

W szkole istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym: zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe,  teatralne, artystyczne, recytatorskie.

Nasze 6–latki biorą udział w różnorodnych konkursach (recytatorskie, plastyczne, matematyczne, czytelnicze, przyrodnicze)oraz akcjach edukacyjnych prowadzonych na terenie szkoły min: ”Klub bezpiecznego Puchatka” oraz prozdrowotnych „Owoce w szkole”, „Śniadanie daje moc”, „Nie pal przy mnie proszę”. Uczestniczą w spotkaniach z autorami książek dla dzieci  oraz w koncertach muzycznych.

Plac zabaw, boiska sportowe oraz alejki umożliwiające dzieciom korzystanie ze spacerów oraz zabaw na świeżym powietrzu. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz grono specjalistów (pedagog, logopeda, nauczyciel trapi pedagogicznej, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej) służą pomocą w zakresie wspierania rozwoju psychofizycznego dzieci. Wszystkie dzieci są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz opieką pielęgniarki szkolnej.

gabinet pielęgniarki szkolnej                   sala do zajęć komputerowych

 

 

biblioteka szkolna

Na stronie szkoły www.sp10glogow.pl znajduje się wiele zdjęć ukazujących funkcjonowanie naszej szkoły.

UWAGA RODZICE!!!

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 INFORMUJE, ŻE RODZICE DZIECI Z ROCZNIKA 2010 POMIMO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU MOGĄ W DALSZYM CIĄGU ZAPISYWAĆ DZIECI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ