Tłumacz

Polish English German Ukrainian

„NOCNE MANEWRY CZYTELNICZO – SPORTOWE” c.d

W nocy 01 – 02. 06 2017 r. w naszej szkole odbyły się „Nocne manerwy czytelniczo – sportowe”, które zorganizowały p. Joanna Pytel (nauczyciel biblioteki) oraz p. Sylwia Szczeblewska (nauczyciel wychowania fizycznego). Manewry, to zabawa rekreacyjno-sportowa dla uczniów klas IV-VI łącząca rywalizację sportową z edukacją czytelniczą. Zabawa trwała w godzinach wieczornych od 20.00 dnia 1 czerwca do godziny 9.00 dnia 2 czerwca. W zajęciach wzięło udział 18 dziewczynek i 6 chłopców, którzy podzieleni na cztery zespoły rywalizowali ze sobą na polu sportowym ,np. turniej koszykówki, wyścigi rzędów, turniej piłi ręcznej, turniej siatkówki oraz na polu intelektualnym, np. kalambury, quiz wiedzowy. Po rywalizaji sportowej uczniowie przygotowali miejsca do noclegu na sali gimnastycznej (szkolne materace), wykonali wieczorną toaletę, przygotowali wspólną kolację, a następnie obejrzeli film kończący całą imprezę sportową. Po nocy spędzonej na sali i wspólnym śniadaniu uczniowie udali się do domu.

Był to ciekawie spędzony wieczór. Rywalizacja sportowa na wesoło przeplatała się z konkurencjami wiedzowym oraz kalamburami otematyce czytelniczej. Ten wieczór na długo pozostanie w naszej pamięci…

Opracowała: S. Szczeblewska

"TRZYMAJ FORMĘ!" w SP 10 c.d

Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie przystąpiła do kolejnej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego "TRZYMAJ FORMĘ!”. Celem programu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do spędzania czasu wolnego w sposób aktywny oraz poprawa jakości odżywiania dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Każdego roku w naszej szkole powoływany jest szkolny zespół „Trzymaj Formę!”, który tworzą chętni do działania uczniowie klas V – VI oraz opiekun – nauczyciel wf p. Sylwia Szczeblewska. Zespół opracowuje plan działań ,który ma zachęcić uczniów klas I-VI naszej szkoły do zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania czasu wolnego. Do współpracy angażujemy nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców klas I-VI, rodziców oraz pielęgniarkę szkolną. W tym roku szkolnym w realizację zadań włączyli się również przedstawieciele Samorządu Uczniowskiego.

W roku szkolnym 2016/2017 zespół "Trzymaj Formę!” zaplanował i zrealizował następujące zadania:

 1. GAZETKA ŚCIENNA
 2. AUDYCJA RADIOWA „Trzymaj Formę!”
 3. TYDZIEŃ ZDROWIA
 • Badanie BMI na przerwach  i analiza wyników
 • Pomiar ciśnienia krwi przez pielęgniarkę szkolną
 • Aktywna przerwa dla uczniów klas I-III i IV-VI
 1. SZKOLNE IGRZYSKA SPORTOWE – rywalizacja sportowa klas przez cały rok szkolny, np. Piłka ręczna chłopców kl. IV,V,VI,  mini piłka siatkowa dziewcząt kl. V i VI, piłka ręczna dziewcząt kl. VI
 2. PRACE PLASTYCZNE KLAS:
 • Klasy czwarte „DEKALOG ZDROWEGO STYLU ŻYCIA”
 • Klasy piąte „TALERZE ZDROWIA”
 • Klasy szóste „WIERSZE, RYMOWANKI, FRASZKI O TEMATYCE ZDROWOTNEJ”
 1. SZKOLNY KONKURS TAŃCA NOWOCZESNEGO
 2. RODZINNY TURNIEJ MINISIATKÓWKI
 3. UDZIAŁ UCZNIÓW KLAS I-VI W TURNIEJACH, ZAWODACH I KONKURSACH, np. Aqua Liga,Ogólnopolskie zawody pływackie, Zawody sportowe organizowane przez Miejski Szkolny Związek Sportowy
 4. RAMBITY SPORTOWO-ZDROWOTNE KLAS I-III i IV-VI
 5. „NOCNE MANEWRY SORTOWO-CZYTELNICZE”

Zespół „TRZYMAJ FORMĘ!” oraz opiekun dziękują wszystkim uczniom SP 10, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za zaangażowanie w realizację wszystkich zadań prozdrowotnych.

Opracowała : S. Szczeblewska

„Światowy Dzień Rzucania Palenia”

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W bieżącym roku to dzień 17-go listopada. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy Dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany i większość palaczy. Idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się także w innych krajach.

Od 1991 roku w każdy trzeci  czwartek listopada Fundacja „Promocja Zdrowia” namawia Polaków do rzucania palenia. Nasza szkoła jako Szkoła Promująca Zdrowie we współpracy z Sanepidem przyłączyła się do ogólnokrajowej i lokalnej kampanii zdrowotnej promującej zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia.

Celem podjętej w szkole akcji było:

 • Upowszechnienie wśród dzieci mody na niepalenie oraz przedstawienie zysków płynących z niepalenia
 • Zwrócenie uwagi na problem biernego palenia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w warunkach domowych
 • Zwrócenie uwagi na konsekwencje palenia tytoniu

Szkoła w tym dniu szczególny nacisk kładzie na uświadomieniu uczniów o szkodliwości tego nałogu. Po papierosy sięga coraz więcej nieletnich, dlatego z myślą o zdrowiu naszych  dzieci szkoła podjęła w ramach akcji następujące działania:

 • Na lekcjach wychowania fizycznego odbyły się pogadanki nt „Nikotyna szkodzi zdrowiu”
 • Wykonane zostały gazetki ścienne  
 • Rozdawane były wśród uczniów ulotki  
 • Uczniowie klas IV wykonywali plakaty na temat szkodliwości palenia tytoniu, które zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych.
 • Zadaniem dla uczniów klas V było utworzenie rymowanki tematycznie związanej z akcją.
 • Klasy VI rywalizowały w konkursie wiedzowo –sportowym , gdzie konkurencje sportowe połączone były z rozwiązywaniem rebusów i krzyżówek o tematyce związanej z paleniem.
 • Ponadto w klasach VI przeprowadzono ankietę, w której uczniowie anonimowo odpowiadali na pytania związane z paleniem.

Zostało przebadanych 97 uczniów, z czego 70 okazało się zdecydowanym przeciwnikiem palenia. Niestety aż 44 osoby stwierdziły że jest im obojętne gdy w ich otoczeniu ktoś pali, 3 osoby akceptują palenie.

Na pytanie dlaczego młodzi ludzie sięgają po papierosy, 64 osoby odpowiedziały że chcą zaimponować znajomym, 22  bo chcą poczuć się dorosłymi, pozostali z ciekawości jak papieros smakuje.

Zapytani o skutki palenia tytoniu najczęściej wymieniali raka płuc, zawał serca i brzydki wygląd(włosy, skóra, zęby).Niestety 15 uczniów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Wiedza naszych uczniów w tym temacie jest dość ograniczona zatem jest  potrzeba i konieczność przeprowadzania takich akcji.

Opracowała Anna Gostyńska

Szkoła Promująca Zdrowie – Rok szkolny 2016/17 „ZDROWO ŻYĆ - ZDROWYM BYĆ”

Zdrowie jest jedną z największych wartości człowieka, a edukacja zdrowotna jest procesem w którym dzieci, a także dorośli uczą się jak dbać o zdrowie własne i społeczności w której żyją.

    Pragniemy, aby nasza szkoła była miejscem w którym  w szczególny sposób propaguje się zdrowy styl życia wśród uczniów , wyposaża się ich w wiedzę i umiejętności do podejmowania dobrych wyborów. Kształtuje się w nich poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Prowadzi się wszechstronną edukację propagującą zdrowie, włącza się do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak i rodziców.

Podejmujemy szereg działań promujących zdrowie. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

Kierując się zasadą „Nasze zdrowie w naszych rękach” opracowany został plan działań edukacji prozdrowotnej dla uczniów naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym.

 Działania te obejmują trzy obszary:

 1. Higiena osobista i otoczenia
 2. Zdrowe odżywianie
 3. Aktywność fizyczna

Celem programu jest, aby uczniowie zdobyli wiedzę, oraz realizowali ją w praktyce. Będą dbać o higienę osobistą i otoczenia, poznają zasady racjonalnego odżywiania i będą je stosować w praktyce, zrozumieją też w jaki sposób sprawność fizyczna i aktywność ruchowa wpływa na ich zdrowie i życie.

Higiena osobista i otoczenia

Zadania i treści:

 • Dlaczego i jak dbać o czystość skóry po wysiłku fizycznym?
 • Jak ubierać się w zależności od pory roku?
 • Podstawowe zasady higieny oraz sposoby, które umożliwiają porządek w domu, w szkole itp…

Metody pracy:

 • Pogadanki, dyskusje
 • Gazetki ścienne, plakaty

 

Prawidłowe odżywianie

Zadania i treści

 • Zdrowe odżywianie w walce z otyłością i nadwagą
 • Ocena własnej sylwetki (wskaźnik BMI)
 • Co to jest „Piramida Zdrowego Żywienia”
 • Skutki nadmiaru i niedoboru poszczególnych składników odżywczych

Metody pracy:

 • Pogadanki
 • Gazetka ścienna
 • Akcja „zdrowa kanapka”
 • Jadłospis- mój przykładowy dzień

Aktywność ruchowa

Zadania i treści:

 • Wpływ i znaczenie ruchu na budowę i postawę ciała
 • Jak odpoczywać? Sposoby spędzania wolnego czasu.
 • Ocena własnej sprawności fizycznej

Metody pracy:

 • Pogadanki, dyskusje
 • Aktywna przerwa
 • Sportowe zajęcia pozalekcyjne
 • Indeks Sprawności Fizycznej
 • Zawody sportowe szkolne, międzyszkolne, konkursy taneczne
 • Rambit wiedzowo- sprawnościowy
 • Komputerowe badanie postawy ciała
 • Dekalog Zdrowego Stylu Życia
 • Szkolny konkurs o Zdrowym Stylu Życia

Opracowała Anna Gostyńska

Nauczyciel wychowania fizycznego

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – DZIAŁANIA EDUKACYJNE DLA RODZICÓW…

Dnia 17 marca w Szkole Podstawowej nr 10 zorganizowano spotkanie z wychowawcą i pedagogiem p. Marcinem Wojciechowskim z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie. W spotkaniu wzięli udział  rodzice uczniów klas szóstych, którzy mieli okazję obejrzeć projekcję filmu „My z Poprawczaka 2 – Moja Faza”. Film został nakręcony przez wychowanków głogowskiej placówki, a dotyka problemu zażywania przez dzieci i młodzież środków odurzających i dopalaczy.

Opowiedziane w filmie życiowe historie czterech chłopców, dały rodzicom i nauczycielom duże powody do przemyśleń… Po projekcji filmu pojawiły się pytania, na które chętnie odpowiadał p. Marcin Wojciechowski oraz jeden z autorów filmu, wychowanek – p. Karol Jurkiewicz.

Gostyńska, S. Szczeblewska